Các chỉ số Google Ads cung cấp cho bạn thông tin về hiệu suất quảng cáo và đề xuất những hành động cần thực hiện tiếp theo. Bằng cách đó, bạn có thể xem liệu chiến dịch quảng cáo trả tiền cho mỗi lần click chuột (‘pay-per-click’ – PPC) của bạn đang chạy mượt và có tiêu tốn chi phí hơn mức bình thường hay không. Những chỉ số này giúp bạn đánh giá sự thành công của quảng cáo, đưa ra quyết định sáng suốt và tối ưu hóa chiến dịch để có kết quả tốt hơn. 

Nếu lần đầu bạn thiết lập chiến dịch trong Google ads, bạn sẽ thấy có rất nhiều chỉ số. Bạn sẽ khó có thể biết được chỉ số nào quan trọng và đáng được chú ý. Bài viết này sẽ giúp bạn làm rõ về các chỉ số nên đặc biệt chú ý trong Google Ads khi chạy chiến dịch.

10 chỉ số Google Ads

Có nhiều chỉ số hữu ích mà bạn có thể theo dõi trong Google Ads. Hầu hết các chỉ số này đều quan trọng đối với bất kỳ chiến dịch trả tiền cho mỗi lần click chuột nào – cho dù là marketing trên social media (như quảng cáo trên Facebook) hay trên công cụ tìm kiếm. 

1. Tỷ lệ click chuột (Click-Through Rate – CTR)

CTR hiển thị tỷ lệ số lần hiển thị trên số lần click chuột mà quảng cáo của bạn nhận được. 

CTR = (Số click chuột / Số lần hiển thị) * 100

Đối với các chiến dịch quảng cáo của Google, CTR là thước đo quan trọng cần theo dõi vì nó cho thấy tính hiệu quả và mức độ liên quan của quảng cáo. CTR cao hơn chứng minh mức độ hấp dẫn của quảng cáo đối với người dùng, thu hút họ đến landing page. 

2. Chi phí mỗi lần click chuột (‘Cost Per Click’ – CPC) 

CPC hiển thị số tiền bạn trả khi người dùng click vào quảng cáo. Trong mô hình quảng PPC, các nhà tiếp thị chỉ bị tính phí khi người dùng click vào quảng cáo. Tuy nhiên, các chiến dịch được tối ưu hóa tốt sẽ dẫn đến CPC giảm dần theo thời gian.

Các nhà quảng cáo tham gia phiên đấu giá thông qua Google Ads và đặt giá thầu cho các vị trí quảng cáo. Nhà quảng cáo chiến thắng trả số tiền giá thầu cao thứ hai và nhận được chất lượng quảng cáo cao nhất. 

3. Tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate)

Chỉ số này cho biết số lượng người truy cập đã thực hiện hành động sau khi xem trang web đến từ quảng cáo của bạn. Hành động cụ thể, chẳng hạn như mua hàng, hoàn thành form, đăng ký nhận bản tin hoặc tải tài liệu, tùy thuộc vào mục tiêu của doanh nghiệp bạn. 

Tỷ lệ chuyển đổi = (Tổng số chuyển đổi / Tổng số lần click) * 100

4. Số lần hiển thị  (Impressions)

Khi kiểm tra “Impressions” trong Google, bạn sẽ thấy số lần quảng cáo của mình được hiển thị cho người dùng trên Google. Điều này bao gồm trang kết quả tìm kiếm và mạng hiển thị. Mỗi lần quảng cáo của bạn xuất hiện trên màn hình của một người, nó được tính là một lần hiển thị, ngay cả khi người dùng đó không tương tác với quảng cáo. 

Số lần hiển thị cho biết khả năng hiển thị và phạm vi tiếp cận của chiến dịch quảng cáo. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng chỉ số lần hiển thị không đảm bảo mức độ tương tác hoặc chuyển đổi của người dùng. 

5. Chi phí mỗi chuyển đổi (Cost Per Acquisition – CPA)

CPA cho biết chi phí để có được một chuyển đổi từ chiến dịch của bạn là bao nhiêu.

CPA = Tổng chi phí / Chuyển đổi

Việc theo dõi chỉ số này giúp bạn hiểu số tiền bạn đang chi tiêu để thiết phục người dùng mua hàng, điền vào form hoặc đăng ký nhận bản tin, tùy thuộc vào mục tiêu của bạn.

6. Điểm chất lượng (Quality Score)

 Điểm chất lượng được sử dụng để đo lường chất lượng và mức độ liên quan của quảng cáo, từ khóa và landing page. Nó xác định thứ hạng quảng cáo của bạn và chi phí mỗi lần click chuột (CPC) mà bạn phải trả. 

Google sử dụng điểm số này để xem mức độ phù hợp của quảng cáo của bạn với truy vấn tìm kiếm của người dùng và trải nghiệm người dùng tổng thể. Điểm chất lượng dao động từ 1 đến 10. 

7. Xếp hạng quảng cáo (Ad Rank)

Xếp hạng quảng cáo xác minh vị trí quảng cáo của bạn trên SEPR hoặc mạng hiển thị. Xếp hạng quảng cáo được sử dụng cùng với truy vấn tìm kiếm của người dùng để xác minh quảng cáo nào được hiển thị và thứ tự chúng được hiển thị. 

Bạn sẽ không thể kiểm tra Xếp hạng quảng cáo trong Google Ads. Tuy nhiên, có một cách để tính Xếp hạng quảng cáo gần đúng mà bạn có thể tham khảo: 

Xếp hạng quảng cáo = Giá thầu * Quality Score

8. Lợi tức trên chi phí tiêu quảng cáo (Return on Advertising Spend – ROAS) 

ROAS là chỉ số đo lường mức độ hiệu quả của chiến dịch quảng cáo. Nó đánh giá doanh thu thu được so với số tiền chi cho quảng cáo. Nó có thể giúp bạn thấy được lợi nhuận từ khoản đầu tư tiếp thị của mình. 

ROAS cao hơn cho thấy chiến dịch thành công hơn vì nó thể hiện rằng doanh thu được tạo từ quảng cáo lớn hơn chi phí quảng cáo. 

ROAS = (Tổng doanh thu nhận được từ quảng cáo / Chi phí quảng cáo) * 100

9. Phần trăm hiển thị tìm kiếm (Search Impression Share)

Tỷ lệ hiển thị trên tìm kiếm là cho biết số lần hiển thị mà quảng cáo nhận được so với tổng số lần hiển thị mà quảng cáo có thể nhận được ở vị trí nhắm mục tiêu. 

Tỷ lệ hiển thị trên tìm kiếm = (Số lần hiển thị đã nhận / Số lần hiển thị đủ điều kiện) * 100

10. Cost

Chi phí cho biết số tiền bạn đã chi cho chiến dịch của mình trong một khoảng thời gian cụ thể. Chi phí quảng cáo là tổng chi phí mỗi lần click chuột với chi phí số lần hiển thị. 

Việc hiểu rõ các chỉ số Google Ads là điều cần thiết để có được một chiến dịch thành công. Hãy đảm bảo landing page của bạn có liên quan đến nội dung trên quảng cáo và nhớ đề cập đến đề xuất bán hàng của bạn dành cho người dùng.

Nếu bạn có thắc mắc hay muốn biết thêm thông tin về Google Ads, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Kasatria để được tư vấn và hỗ trợ.