Đa số các công ty chạy chiến dịch quảng cáo trả phí đều mong muốn tối ưu hóa hiệu suất để tăng lượt chuyển đổi và giảm ngân sách. Một trong những giải pháp cho vấn đề đó là điều chỉnh giá thầu theo giờ trong ngày. Báo cáo lưu lượng truy cập hàng giờ của GA4 có thể giúp các doanh nghiệp tối ưu được việc đó.

Cách xem lưu lượng truy cập web hàng giờ trong GA4 

Giải pháp tức thời để xem lưu lượng truy cập web hàng giờ là kết nối GA4 với Looker Studio và tạo báo cáo tại đó. GA4 đã nhận được các dimension ngày và giờ mới cho phép người dùng tạo báo cáo lưu lượng truy cập web hàng giờ trong báo cáo chi tiết (library) và Explore.

Tùy chọn 1: Tạo báo cáo lưu lượng truy cập hàng giờ bằng Bảng Explore miễn phí của GA4

Bạn có thể tạo báo cáo lưu lượng truy cập web hàng giờ theo các bước sau:

1. Truy cập vào GA4 và vào phần Explore

2. Tạo một báo cáo trống mới

3. Điều chỉnh khoảng thời gian cho phù hợp

4. Nhập các dimension và metrics sau (có thể thêm dimension và metric của bạn):

  • Dimension:

a) Date + Hour

b) Hour

c) Date

d) Nth hour

  • Metric:

a) New users / Total users

b) Conversions 

c) Transactions

e) Ecommerce revenue

5. Thêm “Date + Hour” to the “Rows” và tất cả số liệu vào “Value”

Dưới đây là hình ảnh minh họa:

Tùy chọn 2: Tạo báo cáo lưu lượng truy cập hàng giờ bằng cách sử dụng Line Chart Explore 

Bên cạnh tùy chọn 1, bạn có thể sử dụng trực quan hóa “Line chart” và chọn “Hourly”. Tuy nhiên, báo cáo này chỉ có thể hiển thị một chỉ số tại một thời điểm.

báo cáo lưu lượng truy cập

Mặc dù nhiều công ty dùng báo cáo lưu lượng truy cập hàng giờ để điều chỉnh chiến dịch quảng cáo phải trả phí, nhưng cũng có một số dùng báo cáo này để kiểm tra tác động của các thay đổi trên trang web đối với các chỉ số hoặc đánh giá hiệu suất kinh doanh hàng giờ để sớm nhận biết những ngày có hiệu suất kém để kịp thời triển khai biện pháp xử lý, chẳng hạn như chạy một quảng cáo bổ sung hoặc thực hiện các hành động khác. Việc thiết lập custom insight (custom alerts) trong GA4 sẽ thích hợp hơn và công cụ sẽ gửi email cho bạn nếu lưu lượng truy cập tăng hoặc giảm đáng kể so với giá trị dự báo.

Cách tự động theo dõi lưu lượng truy cập trang web hàng giờ trong GA4

Đây là một tính năng hữu ích nhưng nó không phù hợp với tất cả người dùng. GA4 chỉ cho phép người dùng sử dụng cảnh báo hàng giờ cho các thuộc tính web. Vì vậy, nếu sử dụng GA4 cho app thì bạn sẽ không thể áp dụng tính năng này. Nếu bạn sử dụng web data stream. Hãy kiểm tra lại cách bạn tạo cảnh báo hàng giờ.

Để thiết lập cảnh báo, bạn có thể thực hiện các bước sau:

1. Truy cập vào GA4, di chuyển xuống phần “Insights & Recommendations” và nhấp vào “View all insights”

báo cáo lưu lượng truy cập

2. Nhấp vào nút “Create” để tạo custom alert mới

báo cáo lưu lượng truy cập

3. Cấu hình quy tắc custom alert:

  • Đặt Evaluation frequency thành “Hourly (Web only)”
  • Áp dụng segment bao gồm giá trị “Platform” “Web”
  • Chọn metric và condition (ví dụ: Total users – anomaly)
  • Nhập insight name sẽ được gửi tới email
  • Nhập địa chỉ email của người dùng sẽ nhận được email có cảnh báo

4. Nhấp vào nút “Manage” để lưu custom insight

5. Để nhận thông báo qua email, hãy nhấp vào nút “Manage” và kích hoạt thông báo qua email cho custom insight mới tạo. 

Bạn nên thỉnh thoảng kiểm tra lưu lượng truy cập hàng giờ vào web bằng cách tạo báo cáo lưu lượng truy cập hàng giờ trên GA4. Đồng thời bạn có thể thiết lập custom insight (custom alert) để nhận thông báo email bất cứ khi nào lưu lượng truy cập web thay đổi.