6 LỖI PHỔ BIẾN NHẤT TRÊN GOOGLE DATA STUDIO VÀ CÁCH...

6 LỖI PHỔ BIẾN NHẤT TRÊN GOOGLE DATA STUDIO VÀ CÁCH KHẮC PHỤC Google Data Studio là một công cụ...

Sự khác biệt giữa Universal Analytics (GA3) và Google Analytics 4...

Bài viết này sẽ giúp bạn nhận biết được những khác biệt chính giữa GA3 và GA4. GA4 là...

Hướng dẫn Điều hướng Tài khoản Demo Google Analytics 4 Mới

Google vui mừng thông báo ra mắt các thuộc tính demo (demo properties) của Google Analytics 4 (GA4)! Các properties...

Các bước liên kết GA4 property với BigQuery

Trước đây, chỉ có những khách hàng sử dụng dịch vụ GA360 mới có thể liên kết GA360 với...

Cách sử dụng Fields To Set trong Google Tag Manager

Fields to Set là gì? ‘fields’ trong ‘Fields to Set’ đề cập đến danh sách các đầu vào tùy chọn...

Hướng dẫn sử dụng Funnel Analysis trên GA4 property

Funnel Analysis giúp tạo ad-hoc funnel visualizations. Cho phép hình dung các bước mà user thực hiện để hoàn...

Hướng dẫn sử dụng Exploration Analysis trên GA4 Property

Báo cáo Exploration Analysis cho phép tạo report để phân tích bằng cách sử dụng tables, donut charts, line...

Giới thiệu về Analysis (công cụ phân tích) và cách sử...

Analysis là một công cụ lấy user (người dùng) làm trung tâm, cho phép sử dụng linh hoạt, nhanh...

Hướng dẫn sử dụng ‘Equal to’ vs. ‘Begin with’ vs ‘Regular...

Khi bạn tạo/chỉnh sửa một Goal (Mục tiêu)trên GA, bạn có các match type khác nhau cho goal của...

Insights: Google Analytics ra mắt tính năng mới cho GA4 property

Analytics Intelligence  là một tập hợp các tính năng sử dụng công nghệ machine learning và các điều kiện...