Bài viết này sẽ cập nhật cho bạn thông tin mới nhất về GA4 Tháng 12/2023.

Xuất audience GA4 bằng Google Ad Manager PPID

Khi xuất audience từ Analytics sang Ad Manager, bạn có thể sử dụng chúng cho segment của bên thứ nhất bằng cách sử dụng giá trị nhận dạng do nhà xuất bản cung cấp (PPID). Segment của bên thứ nhất cho phép bạn kiếm tiền từ web hoặc app của mình hiệu quả hơn bằng cách nhắm mục tiêu chiến dịch đến người dùng có giá trị cao nhất.

Để tận dụng tính năng này, hãy bật nhắm mục tiêu PPID trong tài khoản Ad Manager và bật quảng cáo được cá nhân hóa trong liên kết giữa Google Analytics property và Google Ad Manager. PPID sẽ tự động được thêm vào audience Google Analytics 4 hiện tại của người dùng khi xuất sang Ad Manager. Nếu bạn đã bật các cài đặt này thì không cần thiết lập thêm.

Tạo Audience GA4 trong Google Ads

Tạo và áp dụng audience, bao gồm cả predictive audience, ngay trong Google Ads, bằng cách dựa vào insight về hành vi chỉ có trong GA4. Bạn có thể tạo audience trong Audience manager và khi tạo chiến dịch. 

Các dimension mới được thêm vào audience builder, segment builder, custom reports builder trong GA4 và Data API 

Google đã thêm Item-scoped custom dimension  vào audience builder, segment builder, custom reports builder trong GA4 và Data API.

Predefined item-scoped dimension đã được thêm vào segment builder:

 • Item ID
 • Item name
 • Item brand
 • Item variant
 • Item affiliation
 • Item category
 • Item category
 • Item category 2
 • Item category 3
 • Item category 4
 • Item category 5
 • Item promotion name
 • Item promotion creative slot
 • Item promotion creative name
 • Item list ID
 • Item list name
 • Item list position
 • Item location ID

Predefined item-scoped dimension sau đây đã được thêm vào audience builder:

 • Item list ID
 • Item list position
 • Item location ID
 • Item promotion creative name
 • Item promotion creative slot
 • Item promotion name

Cập nhật phạm vi ngày thiết lập trước trong Explore 

Khi bạn lưu exploration với phạm vi ngày thiết lập trước (ví dụ: 28 ngày qua), exploration sẽ hiển thị 28 ngày qua kể từ khi bạn mở exploration, thay vì từ thời điểm bạn tạo exploration.

Cảnh báo về large property vượt quá giới hạn thu thập sự kiện

Khi một property tiêu chuẩn trở thành Large hoặc property 360 trở thành XL (thu thập hơn 25 tỷ và 250 tỷ sự kiện phải trả phí trong 31 ngày qua), cài đặt lưu giữ dữ liệu ở cấp sự kiện sẽ tự động giảm xuống còn 2 tháng và dữ liệu cũ hơn 2 tháng sẽ không thể truy cập được và bị xóa vĩnh viễn. Thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến rất ít Google Analytics property.

Nếu property của bạn đang dần đạt đến các giới hạn này dựa trên số lượng sự kiện hàng tuần, thì Google sẽ gửi email cảnh báo tới tất cả quản trị viên property. Khi đạt đến giới hạn, Google sẽ gửi một email khác tới tất cả quản trị viên property để thông báo cho họ rằng cài đặt lưu giữ dữ liệu đã bị giảm.

Giữa hai thông báo này, bạn có thể giảm số lượng sự kiện phải trả phí được gửi đến Google Analytics 4 property để duy trì trong giới hạn hiện tại đối với quy mô property của mình và duy trì thời gian lưu giữ ở cấp sự kiện lâu hơn. Nếu bạn nhận được cảnh báo về một sản phẩm miễn phí, bạn cũng có thể nâng cấp lên 360 để có quyền truy cập vào các giới hạn cao hơn.

Báo cáo Campaign Manager 360, Display & Video 360 và Search Ads 360 mới

Google sắp giới thiệu các báo cáo mới sau đây cho phép bạn phân tích dữ liệu từ nền tảng quảng cáo 360 mà bạn tích hợp với GA4 property:

Khi tích hợp thành công các nền tảng quảng cáo khác nhau, bạn có thể truy cập vào báo cáo bằng cách chọn thẻ tóm tắt dành riêng cho việc tích hợp được thêm vào báo cáo Acquisition overview. Ví dụ: nếu tích hợp với Display & Video 360, bạn sẽ thấy View Display & Video 360 campaign, mở ra báo cáo Display & Video 360 mới.

Nếu bạn hủy liên kết nền tảng mua hàng khỏi property của mình, bạn vẫn có thể truy cập được báo cáo từ báo cáo Acquisition overview để bạn có thể tiếp tục phân tích historical data.

Dimension nguồn lưu lượng truy cập mới

Để hỗ trợ các báo cáo Acquisition mới, Google đã thêm các dimension nguồn lưu lượng truy cập mới và có sẵn khi bạn liên kết với Campaign Manager 360, Display & Video 360 và/hoặc Search Ads 360. Các dimension này có thể thuộc event, session hay user scopes.

Với bản cập nhật này, giờ đây bạn có thể sử dụng các cross-channel dimensions như Source, Session source và First user source để hiểu dữ liệu chuyển đổi kênh chéo. Sau đó, bạn có thể sử dụng các dimension mới dành riêng cho việc tích hợp như SA360 source, SA360 session source và first user source SA360 để phân tích dữ liệu thu nạp cho một nền tảng mua cụ thể.

Cải thiện việc tích hợp Google Analytics 4 với AdSense

Giờ đây, bạn có thể thiết lập mối liên kết giữa Google Analytics 4 và tài khoản AdSense ngay từ Analytics. Nếu đang sử dụng GA4 subproperties (property phụ) hoặc roll-up properties (property tổng hợp) thì giờ đây, bạn có thể thiết lập mối liên kết giữa các property đó và tài khoản AdSense một cách độc lập với property nguồn.

Bài viết được dịch từ Google Analytics Help