Trợ lý vận hành

0
Executive Assistant - Classified Advertisement of Hiring in Newspaper, Circled with a Blue Marker. Blurred Image. Selective focus. Concept of Recruitment. 3D Render.
Tên công việc Trợ lý vận hành
Chức vụ Nhân viên
Mô tả công việc
Phúc lợi
Lương Cạnh tranh
Tên công ty Công ty TNHH Kasatria Technologies Việt Nam
Hồ sơ công ty
Lĩnh vực
Địa điểm HCM
Email supportvn@kasatria.com