Liên hệ

Kasatria Technologies Sdn Bhd

Trụ sở chính tại Malaysia
Unit 13-02, Block A, Vertical Suites No. 8 Jalan Kerinchi, Bangsar South 59200 Kuala Lumpur, Malaysia
[ t ] +603 2242 2300
[ e ] analytics@kasatria.com
Văn phòng tại Việt Nam
21Bis Hậu Giang, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
[ t ] +84 0862 858 695
[ e ] supportvn@kasatria.com
Để lại lời nhắn của bạn