Kasatria Technologies Sdn Bhd

Trụ sở chính tại Malaysia

Unit 13-02, Block A, Vertical Suites No. 8 Jalan Kerinchi, Bangsar South 59200 Kuala Lumpur
[ t ] +603 2242 2300
[ e ] [email protected]

Văn phòng tại Việt Nam

Tầng 6, Tòa nhà Golden House, Sunwah Pearl, 90 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
[ t ] +84 0862 858 695
[ e ] [email protected]

Văn phòng tại Australia

224 Malvern Road, Prahran 3181, Melbourne
[ t ] +61 467 706 547
[ e ] [email protected]

YÊU CẦU TƯ VẤN