Kasatria Technologies Sdn Bhd
19 Đường số 46, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Kasatria Technologies Sdn Bhd

Trụ sở chính tại Malaysia

Unit 13-02, Block A, Vertical Suites No. 8 Jalan Kerinchi, Bangsar South 59200 Kuala Lumpur
[ t ] +603 2242 2300
[ e ] analytics@kasatria.com

Văn phòng tại Việt Nam

19 Đường số 46, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
[ t ] +84 0862 858 695
[ e ] supportvn@kasatria.com

YÊU CẦU TƯ VẤN