Việc thêm recommended event vào web hoặc app sẽ giúp bạn đo lường thêm các tính năng và hành vi người dùng, cũng như tạo các báo cáo hữu ích hơn. Vì những event này yêu cầu ngữ cảnh bổ sung để có ý nghĩa hơn nên chúng sẽ không được gửi tự động. 

Bạn nên gửi recommended event cùng với các parameter được quy định để nhận được nhiều thông tin chi tiết nhất trong báo cáo và tận dụng các tính năng và tích hợp trong tương lai khi chúng có sẵn. 

Duới đây là các recommended event mà Google giới thiệu tới tất cả người dùng ở mọi lĩnh vực kinh doanh. 

 • Add_payment_info : khi người dùng gửi thông tin thanh toán

Parameters: coupon, currency, items, payment_type , value. 

 • Add_shipping_info : khi người dùng gửi thông tin vận chuyển

Thông số: coupon, currency, items, shipping_tier, value..

 • add_to_cart  : khi người dùng thêm mặt hàng vào giỏ hàng

Thông số: currency, items, value.

 • add_to_wishlist : khi người dùng thêm các mặt hàng vào danh sách mong muốn

Thông số: currency, items, value.

 • Begin_checkout : khi người dùng bắt đầu thanh toán

Thông số: coupon, currency, items, value.

 • earn_virtual_currency : khi người dùng đã kiếm được tiền ảo (xu, đá quý, token, v.v.)).

Thông số: virtual_currency_name, value.

 • generate_lead : khi người dùng gửi form hoặc yêu cầu thông tin

Thông số: value, currency.

 • join_group : khi người dùng tham gia nhóm

Thông số: group_id.

 • level_end : khi người dùng hoàn thành một cấp độ trong trò chơi

Thông số: level_name, success.

 • level_start : khi người dùng bắt đầu một cấp độ mới trong trò chơi

Thông số: level_name.

 • Level_up : khi người chơi lên cấp trong trò chơi

Thông số: character, level.

 • Login : khi người dùng đăng nhập

Thông số: method.

 • post_score : khi người chơi đăng điểm của mình

Thông số: level, character, score.

 • Purchase : khi người dùng mua hàng

Thông số: affiliation, coupon, currency, items, transaction_id, shipping, tax, value.

 • Refund : khi hoàn lại tiền được phát hành

Thông số: affiliation, coupon, currency, items, transaction_id, shipping, tax, value.

 • Remove_from_cart : khi người dùng xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

Thông số: currency, items, value.

 • Search : khi người dùng tìm kiếm nội dung của bạn).

Thông số: search_term.

 • select_content : khi người dùng đã chọn nội dung

Thông số: content_type, item_id.

 • select_item : khi một mục được chọn từ danh sách

Thông số: items, item_list_name, item_list_id.

 • select_promotion : khi người dùng chọn khuyến mãi

Thông số: items, promotion_id, promotion_name, creative_name, creative_slot, location_id.

 • share : khi người dùng đã chia sẻ nội dung

Thông số: content_type, item_id.

 • sign_up : khi người dùng đã đăng ký

Thông số: method.

 • chi_virtual_currency : khi người dùng đã tiêu tiền ảo (xu, đá quý, mã thông báo, v.v.)

Thông số: item_name, virtual_currency_name, value.

 • tutorial_begin : khi người dùng bắt đầu thực hiện hướng dẫn

Không có thông số.

 • tutorial_complete : Khi người dùng hoàn thành hướng dẫn

Không có thông số.

 • unlock_achievement : khi người chơi mở khóa thành tích

Thông số: achievement_id.

 • view_cart : khi người dùng xem giỏ hàng của họ

Thông số: currency, items, value.

 • view_item : khi người dùng xem một mục

Thông số: currency, items, value.

 • view_item_list : khi người dùng nhìn thấy danh sách các mặt hàng/sản phẩm

Thông số: mục, items, item_list_name, item_list_id.

 • view_promotion : khi quảng cáo được hiển thị cho người dùng

Thông số: items, promotion_id, promotion_name, creative_name, creative_slot, location_id.

Recommended event trong GA4

Trước khi bạn bắt đầu đặt tên (và parameter) cho event, hãy xem các event được theo dõi tự động (có thể những event đó đã được theo dõi), sau đó kiểm tra các event Enhanced Measurement. Nếu không có event nào trong số đó phù hợp với yêu cầu của bạn, hãy xem danh sách các recommended event được Google đề xuất.

Ví dụ: nếu bạn muốn theo dõi thời điểm người dùng đăng nhập, bạn sẽ tìm thấy event “login” trong danh sách “All properties”.

recommended event

Mặc dù mô hình dữ liệu Google Analytics 4 rất linh hoạt (bạn có thể sử dụng tên event khác để đăng nhập, chẳng hạn như logged_in), bạn nên triển khai các recommended event khi có thể.

Việc này sẽ giúp báo cáo của Google Analytics hiểu rõ hơn về dữ liệu của bạn và áp dụng dữ liệu đó vào Machine Learning.

Ngoài ra các event được đề xuất đó, Google cùng đề xuất một số parameter. Ví dụ event login có một parameter là method. Nếu người dùng có thể đăng nhập vào trang web của bạn qua email, tài khoản Google, tài khoản facebook, v.v. thì bạn có thể theo dõi method này.

recommended event

Tuy nhiên, bạn có thể tự do đưa vào bất kỳ thông số tùy chỉnh nào mà bạn tạo ra.

Tags: