Google Marketing Platform

0

Tiếp thị nhanh hơn, thông minh hơn

Google Marketing Platform là nền tảng phân tích và quảng cáo thống nhất cho phép các nhóm tiếp thị tương tác mạnh mẽ với nhau.

Công cụ dễ sử dụng cho các doanh nghiệp nhỏ

Sử dụng các công cụ miễn phí để tối ưu hoạt động tiếp thị, từ việc phân tích trang web và ứng dụng đến thử nghiệm trực quan.

 Giải pháp vượt trội cho các doanh nghiệp lớn

Tạo dựng kết nối sâu hơn với khách hàng để thúc đẩy hiệu quả marketing tốt hơn với bộ giải pháp hoàn chỉnh giữa Quảng cáo và Phân tích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các giải pháp tích hợp cho mọi nhà tiếp thị

Analytics 

Thấu hiểu khách hàng để cung cấp trải nghiệm tốt hơn.

Data Studio

Trực quan hóa dữ liệu bằng những báo cáo gọn gàng, đẹp mắt, có thể tùy chỉnh.

Optimize

Thử nghiệm các thay đổi của trang web và ứng dụng.

Tag Manager

Quản lý các thẻ mà không cần chỉnh sửa mã code.

Surveys

Thu thập ý kiến nhanh chóng, hiệu quả.

Search Ads 360

Cập nhật nhanh chóng dữ liệu thực tế cho các chiến dịch tìm kiếm.