Google Marketing Platform là về việc kiểm soát và sở hữu dữ liệu và tài sản trí tuệ liên quan đến các hoạt động digital media của doanh nghiệp. Trong khi phần mềm Analytics thường được các công ty mua trực tiếp, trong nhiều trường hợp ở công ty media, mua sắm liên quan đến phương tiện truyền thông kỹ thuật số (“digital media”) và các dịch vụ quảng cáo được cung cấp bởi các agency trong tài khoản platform của họ.

Do đó, mục đích Google Marketing Platform là về giành quyền kiểm soát và sở hữu các hoạt động truyền thông kỹ thuật số của riêng doanh nghiệp, dữ liệu và tài sản trí tuệ liên quan đến các hoạt động đó và liệu các hoạt động đó nên được thực hiện bởi các đối tác hay được chuyển giao cho một team trong doanh nghiệp của bạn.

Trong bài viết này, chúng ta khám phá các yếu tố kiểm soát, quyền sở hữu dữ liệu và minh bạch đạt được bằng cách nội bộ hóa Google Marketing Platform trong tổ chức của bạn.

Google Marketing Platform nội bộ có ý nghĩa gì đối với tổ chức của bạn?

Nội bộ (“In-housing) có nghĩa là thay vì có một agency chạy các chiến dịch của bạn trong bộ sản phẩm Google Marketing Platform, doanh nghiệp bạn mua giấy phép cho các sản phẩm GMP bao gồm phân phát quảng cáo (Campaign Manager), mua theo chương trình (Display & Video 360 (DV360)) và tìm kiếm trả phí (Search Ads 360 (SA360))& phân tích (Google Analytics 360 (GA360)) , và thông thường, các team nội bộ sẽ có trách nhiệm giải trình về hiệu suất bằng cách sử dụng các nền tảng này.

Google Marketing Platform

“91% thương hiệu đang hướng về nội bộ hóa Digital Marketing”

Nguồn: Search Engine Journal

Nội bộ hóa không có nghĩa là ngừng hợp tác với agency nhưng việc mua giấy phép cho các sản phẩm của Google Marketing Platform sẽ thay đổi mô hình hợp tác với các agency này.

Tại sao nội bộ hóa Google Marketing Platform?

1. Quyền kiểm soát

Kiểm soát là một yếu tố quan trọng trong bất kỳ hình thức marketing hoặc quảng cáo kỹ thuật số nào, nó cho phép doanh nghiệp tiếp cận có kế hoạch, tính toán các chiến dịch của mình và cung cấp cơ hội để tối đa hóa kết quả.

Trong Google Marketing Platform, nội bộ hóa cho phép kiểm soát độ chi tiết và tần suất báo cáo, vì bạn có quyền truy cập trực tiếp vào nền tảng. Điều này cung cấp sự minh bạch và cơ hội để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu tốt hơn. Kiểm soát thường tương quan trực tiếp với kết quả tốt hơn, do các tổ chức dựa trên dữ liệu có khả năng ghi nhận những cải tiến đáng kể trong việc ra quyết định cao gấp 3 lần so với những tổ chức bỏ mặc dữ liệu, 

Display & Video 360 (DV360) cung cấp chi tiết này cho các chi phí liên quan đến phương tiện truyền thông kỹ thuật số của trên quảng cáo, chiến dịch, đơn đặt hàng, mục hàng và mức độ sáng tạo, cung cấp thông tin minh bạch về những gì và nơi chi tiêu của bạn. Bằng cách tận dụng thông tin chi tiết trong quá trình thực hiện chiến dịch, bạn có thể xác định xem chiến dịch có thành công hay không hoặc nếu cần điều chỉnh để thúc đẩy mục tiêu chiến dịch – đó có thể là click, tương tác, chuyển đổi, khả năng hiển thị, biện pháp nâng cao thương hiệu và / hoặc ROI.

Một số ví dụ về các chiến lược và kích hoạt phương tiện truyền thông mà bây giờ bạn có thể trực tiếp thực hiện bao gồm Tích hợp Xã hội hoặc Quản lý Hàng tồn kho thông qua Search Ads 360 (SA360), quảng cáo mẫu hoặc dựa trên dữ liệu thông qua Studio, Campaign Manager (CM)Display & Video 360 (DV360), và để phân tích nâng cao dữ liệu chiến dịch, sử dụng Data Transfer để đưa tệp nhật ký của bạn từ Campaign Manager (CM) vào BigQuery.

Thêm vào đó, nếu doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn hiện đang làm việc trên Salesforce Marketing Cloud, thì Google Marketing Platform nội bộ, đặc biệt là Google Analytics 360 (GA360), sẽ cung cấp cho bạn quyền kiểm soát bổ sung đối với các thông điệp tiếp thị và đối tượng trên toàn bộ hành trình khách hàng được kết nối.

2. Quyền sở hữu dữ liệu

Sở hữu dữ liệu của chính mình sẽ giúp doanh nghệp cải thiện tính minh bạch để cung cấp quyền kiểm soát, độ chính xác và trách nhiệm giải trình hiệu suất và chi tiêu của media. Đổi lại, điều này cho phép bạn tối đa hóa kết quả từ các chiến dịch của mình.

Điều quan trọng hơn là nội bộ hóa Google Marketing Platform cho phép việc mua phương tiện kỹ thuật số trong tương lai không bị lỗi thời bằng cách quản lý dữ liệu người xem một cách hiệu quả nhất. Dữ liệu bên thứ nhất của tổ chức là của nội bộ, có thể sử dụng trong việc mua sắm liên quan đến media và có giá trị hơn so với khi dữ liệu nằm trong agency. Khi doanh nghiệp có quyền truy cập trực tiếp vào nền tảng cũng giúp giảm thiểu rủi ro khi tạo danh sách Customer Match, bằng cách tải dữ liệu trực tiếp lên instance của doanh nghiệp trong Display & Video 360 (DV360).

Sở hữu dữ liệu của doanh nghiệp mình cho ta có quyền kiểm soát nhiều hơn ai có quyền truy cập và minh bạch trong dữ liệu của tổ chức, cung cấp thêm một lớp bảo mật và giảm rủi ro vi phạm. Một ví dụ về điều này trong Display & Video 360 (DV360) là cung cấp tính minh bạch và quyền truy cập vào mục creative cho các agency hoặc đối tác sáng tạo của doanh nghiệp

3. Tính minh bạch

Một ví dụ về tính minh bạch trong GMP bao gồm báo cáo lịch sử thay đổi trong Search Ads 360  (SA360). Ví dụ, báo cáo cung cấp hồ sơ minh bạch về các thay đổi trong tài khoản đấu thầu chiến lược và cho phép các bên liên quan theo dõi hiệu suất của Nhà quảng cáo, Chiến dịch, Nhóm quảng cáo hoặc từ khóa. Với việc các tổ chức dựa trên dữ liệu có khả năng đạt được những cải tiến đáng kể trong việc ra quyết định cao gấp 3 lần, đây là một biện pháp hiệu quả và minh bạch để thúc đẩy thành công khi sử dụng nền tảng.

Cụ thể hơn, một trong những cách hiệu quả nhất để minh bạch trong các chiến dịch là thông qua xác minh trên Campaign Manager. Tại đây, bạn có thể thiết lập cảnh báo tùy chỉnh trong giao diện Xác minh cho các vấn đề đã chọn bằng cách bật Trạng thái Email và thêm địa chỉ email của các bên liên quan để nhận email cảnh báo hàng ngày.

Hơn nữa, với sự kiểm soát đi kèm với quyền sở hữu dữ liệu trong giấy phép GMP, nó cũng thường dễ dàng hơn để chứng minh cho chi phí nội bộ (chứ không phải cho một đối tác bên ngoài) cho các bộ phận mua sắm hoặc các bên liên quan phụ trách về công nghệ quảng cáo. Doanh nghiệp sẽ có quyền truy cập trực tiếp vào nền tảng, có đầy đủ khả năng hiển thị chuyển đổi và chi tiêu ngân sách, điều này sẽ dễ dàng hơn và thường là lựa chọn ưa thích cho các bên liên quan.

Kết luận

Đối với nhiều doanh nghiệp, nội bộ hóa các giải pháp truyền thông sẽ mang đến kiểm soát, quyền sở hữu dữ liệu và tính minh bạch. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cơ hội để tối đa hóa các tính năng, tích hợp và khả năng cho các chiến dịch của doanh nghiệp trong Google Marketing Platform và thúc đẩy Digital Marketing Maturity cho doanh nghiệp của bạn.

Để biết thêm thông tin hoặc tư vấn về cách bạn có thể nội bộ hóa Google Marketing Platform, vui lòng liên hệ với Kasatria ngay hôm nay.

Theo: FiveStones