GA3 (Universal) sẽ ngừng hoạt động trong:

 
 

Kích hoạt GA4 ngay để đảm bảo dữ liệu và chiến dịch quảng cáo!

XEM THÊM