Người dùng Google Analytics miễn phí chỉ có hơn 2 tháng để chuyển đổi và thiết lập Google Analytics 4 trước khi Universal Analytics ngừng hoạt động vào 1 tháng 7 năm 2023.

Bạn đã thực hiện chuyển đổi chưa?

Nếu chưa, đừng lo lắng! Sau đây là 3 cách đơn giản và nhanh nhất để thiết lập ngay hôm nay. Ngoài ra, bạn cũng cần quan tâm đến 11 chỉ số trong GA4 khi cập nhật lên Google Analytics 4.

1. Cách đầu tiên là sử dụng tích hợp sẵn hoặc plugin trình tạo website hoặc CMS. Cho dù bạn đang sử dụng @Wix, @WordPress, v.v,… thì thiết lập cũng sẽ giống nhau. 

Nếu bạn đang sử dụng một công cụ như vậy và chỉ cần tính năng đo lường cơ bản, thì đây là cách dễ nhất để thiết lập và chạy GA4. 

Trước tiên bạn sẽ tìm Measurement ID (G-XXXXXX) trong thuộc tính GA4 trong phần Admin → Property → Data Streams → Web stream

Image

Sau đó, dán Measurement ID đó vào tích hợp sẵn bằng trình tạo website hoặc CMS. 

Đây là ví dụ từ Wix

Image

Trong phần Admin của GA4 dưới Data Stream, ở dưới cùng sẽ có liên kết “View Tag Instructions”. Khi nhấp vào, nó sẽ mở ra bảng hướng dẫn sử dụng trình kết nối tích hợp sẵn hoặc cài đặt thủ công.

Image

2. Cách thứ hai để cài đặt GA4 là cài đặt thủ công trên mọi trang của website, chèn code ngay sau tag <head>. Bảng hướng dẫn và code chính xác mà bạn cần nằm ở tab “Install manually” của phần View Tag Instructions. 

Image

3. Cách cuối, và là phương án chúng tôi thường dùng, là cài đặt GA4 qua Google Tag Manager. 

Cách này yêu cầu bạn thêm GTM script vào web của bạn, được viết sẵn tương tự như cách thêm gtag.js ở bước trước hoặc thông qua plugin hoặc tích hợp.

  • Đối với website Wix, bạn có thể sử dụng tích hợp GTM trực tiếp bằng cách dán GTM container ID vào ô.


Image

  • Đối với website WordPress, ví dụ như website của tôi, tôi dùng plugin Google Tag Manager của Thomas Geiger, thực hiện chuyển đổi rất dễ dàng. Chỉ cần sao chép/dán ID GTM trong plugin, và sau đó tôi có thể sử dụng GTM như tôi thường chạy các tag của mình.

Image

Khi bạn đã cài đặt GTM trên website, bạn sẽ cần thiết lập tag cấu hình. Để thiết lập GA4 trên website thông qua Google Tag Manager, bước đầu tiên là thiết lập tag cấu hình GA4.

Hãy liên hệ trực tiếp với Kasatria nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc cập nhật lên GA4. 

 

Tags: