Nếu bạn là một trong nhiều người sử dụng Data Studio để viết các yêu cầu truy vấn thông tin cho BigQuery, thì bây giờ bạn có thể chạy các truy vấn tham số hóa. Điều này cung cấp những lựa chọn tùy biến và tương tác tốt hơn cho người dùng để làm báo cáo nhanh hơn.

Khi kết nối BigQuery từ Data Studio, bạn có thể sử dụng các tham số ngày đặc biệt hoặc xác định các tham số của riêng bạn như một phần của truy vấn tùy chỉnh. Các tham số trong truy vấn tùy chỉnh có hai lợi ích chính: tự động cập nhật các truy vấn từ báo cáo – không cần tạo những nguồn dữ liệu mới, và hoạt động ngay cả khi người dùng báo cáo không có quyền truy cập chỉnh sửa nguồn dữ liệu. Bạn có thể tối ưu hóa chi phí và cải thiện hiệu suất bảng điều khiển vì ít dữ liệu được truyền từ BigQuery đến Data Studio cho các truy vấn tham số hóa.

Tạo truy vấn tùy chỉnh được tham số hóa.

Giả sử bạn quan tâm đến việc phân tích cách sử dụng từ ngữ trong các tác phẩm của Shakepeare. Bộ dữ liệu BigQuery, bigquery-public-data.samples.shakespeare, được thực hiện như sau: 

BQ Public Dataset

Để người chỉnh sửa lựa chọn chiều dữ liệu phân tích từ các tác phẩm của Shakespeare, bạn có thể sử dụng giao diện truy vấn tùy chỉnh của trình kết nối BigQuery trong Data Studio để xác định chiều dữ liệu như một phần của bộ lọc. Bạn có thể xác định loại thành phần UI cho tham số (vd. Nhập văn bản, lựa chọn đơn, hộp kiểm, etc.) và cung cấp giá trị mặc định.

Ở ví dụ tiếp theo, chiều dữ liệu được xác định như một chế độ nhấp chuột thả xuống với Hamlet là giá trị mặc định cùng với các tác phẩm khác như Othello, King Lear, etc.

Truy vấn tùy chỉnh BigQuery với tham số tùy chỉnh.

Truy vấn tùy chỉnh BigQuery với tham số tùy chỉnh.

Điều thật sự thú vị đó chính là một khi bạn đã xác định cấu hình, người chỉnh sửa sau đó có thể lựa chọn những chiều dữ liệu cụ thể để phân tích bằng việc sử dụng danh sách thả xuống từ thành phần tham số của bảng thuộc tính:

Report Property Panel

Các tùy chọn tham số trong danh sách thuộc tính Data Studio.

Sử dụng tham số ngày

Trước khi có các tham số ngày, không thể giới hạn truy vấn tùy chỉnh cho các bảng được phân đoạn hoặc phân vùng theo phạm vi ngày dựa trên việc quản lý ngày báo cáo. Thay vào đó,  truy vấn tùy chỉnh phải lấy tất cả các hàng cho tất cả các ngày, và Data Studio lọc theo phạm vi ngày được xác định bởi người dùng báo cáo. Kết quả là báo cáo chậm hơn và kém hiệu quả.

Với các tham số ngày, bạn có thể sử dụng tham số ngày bắt đầu và kết thúc như một phần của truy vấn tùy chỉnh. Khi người dùng báo cáo lựa chọn phạm vi ngày cho việc phân tích, các ngày được chọn sẽ tự động được đưa vào như một phần của truy vấn tùy chỉnh, giúp các truy vấn thông tin hiệu quả hơn và lấy chỉ một hàng cần thiết cho phạm vi ngày được yêu cầu.

Trong ví dụ tiếp theo, truy vấn tùy chỉnh sử dụng tham số @DS_START_DATE và @DS_END_DATE như một phần của bộ lọc trong cột tạo ngày của bảng. Các báo cáo từ các truy vấn sẽ bị giới hạn chọn lựa phạm vi ngày, giảm số lượng kết quả trả về, từ đó truy vấn nhanh hơn:

BQ Custom Query

Truy vấn tùy chỉnh BigQuery sử dụng tham số ngày bắt đầu và kết thúc.

Các cài đặt và điều chỉnh ngày trong Data Studio tiêu chuẩn sẽ xác định giá trị ngày cho truy vấn tùy chỉnh. Người chỉnh sửa có thể thiết lập ngày mặc định hoặc thêm điều chỉnh ngày vào báo cáo, và ngày bắt đầu – kết thúc sẽ thay đổi dựa trên báo cáo điều chỉnh ngày.

Trong cả hai trường hợp, tham số ngày và tham số đặt tên giúp việc truy xuất dữ liệu từ BigQuery hiệu quả hơn trong khi việc cung cấp nhiều lựa chọn giúp người dùng phân tích dữ liệu khác nhau linh hoạt hơn.

Hãy dùng thử!

Để tìm hiểu thêm về cách các tham số hoạt động, xem xét tham số nguồn dữ liệukết nối BigQuery.