Google vui mừng thông báo ra mắt các thuộc tính demo (demo properties) của Google Analytics 4 (GA4)!

Các properties này cung cấp dữ liệu phân tích thực tế từ cửa hàng Ecommerce và gaming app hiện có sẵn thông qua tài khoản Demo Google Analytics công khai.

Tài khoản demo Google Analytics Universal cho Google Merchandise Store là một tài nguyên vô giá. Việc ra mắt các demo properties cho GA4 là một bước phát triển tiếp theo cho quá trình phân tích.

Truy cập Demo Properties của GA4

Nếu trước đây bạn đã có quyền truy cập vào Tài khoản Demo công khai chứa Google Merchandise Store property cho Google Universal Analytics, thì bây giờ cũng sẽ có quyền truy cập vào Google Merchandise Store và Flood It! properties cho GA4 trong cùng tài khoản đó.

Nếu bạn hiện không có quyền truy cập vào Tài khoản Demo, hãy xem Demo Account trong tài liệu trợ giúp của Google.

Merchandise Store property cung cấp trang web báo cáo tiêu chuẩn bao gồm:

  • Ecommerce với các khuyến mại nội bộ, mã giảm giá, v.v.
  • Dữ liệu Marketing/ Google Ads
  • Events & user properties.

Flood-It! property giúp Android, iOS và website về games tạo báo cáo về: gaming events, conversions, user properties và audiences

Giờ đây, bất kỳ ai có tài khoản Google đều có thể truy cập được,  demo properties là một cách tuyệt vời để tìm hiểu GA4. Dưới đây là một số khía cạnh của demo properties cần xem xét để có kinh nghiệm thực tế với các thế hệ tiếp theo của Google Analytics.

Cấu trúc tài khoản (Account Structure)

Một thay đổi cơ bản đối với Account Structure trong GA4 là không có cấp độ xem (view level) khi hiển thị ở màn hình admin (hoặc bất kỳ nơi nào khác).

Một số chức năng dành cho chế độ views trong GA Universal – cụ thể là đặt dữ liệu dựa trên giá trị technology, acquisition, hoặc geographical dimension – được Audiences sử dụng trong GA4.

Cấu trúc tài khoản Google Analytics 4 chuyển thành cấp thuộc tính (property level). GA4 không tương đương trực tiếp với các chế độ xem GA Universal (GA Universal views).

Mẫu báo cáo (Report Templates): Funnel Analysis

Các mẫu report phân tích nâng cao là một trong những tính năng quan trọng nhất trong GA4. Trong Google Universal Analytics, tính năng này chỉ có sẵn trong phiên bản doanh nghiệp. Tuy nhiên, giờ đây GA4 đã mở ra cho mọi người những điều mới để khám phá và xem nhiều thông tin chi tiết hơn.

Có thể truy cập các mẫu report bằng cách nhấp vào Analysis > Analysis Hub trong điều hướng bên trái. Một số phân tích, bao gồm Checkout Behavior Funnel, đã được chia sẻ trong Google Merchandise Store property.

Một số phân tích đã được tạo và chia sẻ trong Google Merchandise Store property.

Tất cả người dùng GA4 đều có thể tạo hình ảnh trực quan  động, có giá trị lâu dài.

Funnel report cũng có thể chuyển sang Trended Funnel dưới dạng hình ảnh hóa để chứng minh luồng dữ liệu và chuyển đổi giữa các bước trong funnel theo thời gian.

Trended Funnel Report thể hiện lưu lượng và mức giảm giữa các bước trên funnel theo thời gian.

Mẫu báo cáo: Path Analysis (Phân tích đường dẫn)

Khi đã xem một số phân tích được chia sẻ, chắc chắn bạn sẽ muốn tạo một số phân tích của riêng mình và tận dụng các định dạng báo cáo và biểu đồ khác nhau có sẵn, chẳng hạn như Path Analysis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Định dạng Path Analysis mới hiển thị luồng tương tác của user về pageviews hoặc tất cả các events. Nhấp vào Start Over để cấu hình Ending Point Path Analysis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Định dạng Ending Point Path Analysis mới cho phép lập bản đồ luồng tương tác đến một điểm kết thúc cụ thể.

Mẫu báo cáo: Line Chart (with Anomaly Detection) – Biểu đồ đường với tính năng phát hiện bất thường 

Line Chart áp dụng trong Exploration với tính năng phát hiện những điểm bất thường bởi machine-learning cần được chú ý đặc biệt.

Định dạng Line Chart đánh dấu các điểm bất thường được phát hiện.

Enhanced Search (Tìm kiếm nâng cao)

Tính năng tìm kiếm trong GA4 trả về nhiều kết quả khác nhau, bao gồm thông tin chi tiết, báo cáo tích hợp và nhiều bài viết trợ giúp.

Bạn có thể nhập một truy vấn vào trường tìm kiếm chính.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tính năng tìm kiếm đề xuất Insights, built-in reports, và help articles.

Insights

GA4 tận dụng công nghệ machine learning để đưa ra thông tin chi tiết có ý nghĩa giúp hiểu đầy đủ hơn về cách khách hàng tương tác với doanh nghiệp và đồng thời cải thiện tỉ lệ ROI đối với các nỗ lực tiếp thị và phát triển app/web.

Bạn có thể truy cập thông tin chi tiết động, được hỗ trợ bởi ML từ bảng điều khiển Home trong GA4.

Audiences

Audiences có thể tập hợp dữ liệu dựa trên hành vi và đặc điểm của user, phục vụ việc so sánh với lượt views (và custom segments) trong GA Universal.

Audiences được xác định trong GA4 Merchandise Store.

Audiences được xác định trong GA4 Flood It! Property.

Có thể đi sâu trực tiếp vào các audiences này hoặc sử dụng chúng trong Comparisons report (mô tả bên dưới) hoặc custom report.

Kể từ khi quyền truy cập Chỉnh sửa (Edit access) vào property là bắt buộc để tạo Audience, bạn sẽ không thể tạo property riêng của mình trong demo properties. Nhưng khi tạo và theo dõi trong các thuộc tính của riêng mình, bạn có thể tạo audiences tương ứng với các user segments khác nhau và mở rộng phân tích.

Comparisons: Báo cáo so sánh

Hầu hết các báo cáo chính từ Google Universal Analytics cũng có sẵn trong GA4, nhưng với tên khác và giao diện khác. Tùy chọn Customize Report có sẵn trong nhiều báo cáo GA4 cho phép xác định các Comparisons, tương ứng khá chặt chẽ với các custom segments trong Universal.

Bạn có thể xác định Comparisons cho nhiều dimension values, bao gồm cả Audiences đã được xác định trong property. Comparisons có thể được áp dụng bởi tất cả  user của GA4; chỉnh sửa quyền truy cập vào property là không cần thiết.

Tính năng Comparison trong GA4 tương tự như Custom Segments trong Universal.

Custom Dimensions

Events và event parameters cung cấp nền tảng cho lược đồ Google Analytics 4. Để các event parameters khả dụng trong nhiều ngữ cảnh báo cáo GA4 – chẳng hạn như Exploration Analysis bên dưới – cần được user GA4 có quyền truy cập Edit dưới dạng Custom Dimension (hoặc Custom Metric).

Một Custom Dimension như vậy trong Google Merchandise Store property là Promotion_name.

Event parameters đã được thể hiện dưới dạng Custom Dimensions có sẵn trong nhiều ngữ cảnh báo cáo GA4.

Ecommerce Reports 

Trong Google Analytics Universal, việc triển khai Enhanced Ecommerce report khác với tracking pageview và event khác. Ecommerce tracking trong GA4 tuân thủ mô hình event và parameter cơ bản, nhưng GA4 vẫn cung cấp các metrics và report dành riêng cho Ecommerce.

Ecommerce reports trong GA4 dựa trên các events và parameters được ghi nhận.

Automatically Collected Events: Thu thập Events tự động

GA4 tự động thu thập một loạt các events khi được triển khai cho các mobile app và / hoặc web.  All Events report hiển thị các sự kiện này và các thông số liên quan cùng với các custom events được ghi nhận… hoặc nhóm thực hiện Flood It! trong trường hợp này.

Các events GA4 được thu thập tự động xuất hiện cùng với các custom events.

Reporting Sets

Báo cáo mặc định được đặt trong Flood It! property là Games Reporting. Hãy đảm bảo chuyển đổi giữa các bộ Games Reporting, Reporting, và Firebase Reporting để xem các báo cáo khác nhau có sẵn. Firebase Reporting đặc biệt cung cấp một số báo cáo chuyên biệt, chẳng hạn như Crashlytics, để hiểu hiệu suất mobile app.

Chuyển đổi giữa các nhóm báo cáo khác nhau trong Flood It! property để truy cập các tùy chọn báo cáo khác nhau.

Multiple Data Streams: Nhiều luồng dữ liệu

Mô hình dữ liệu hợp nhất cho các luồng dữ liệu Android, iOS và web đóng vai trò là nền tảng của GA4. Điều hướng đến Tech > Overview để xem phần trăm user được ghi nhận trong mỗi data stream.


 

 

GA4 Demo Properties làm Data Sources trong Data Studio

Khi đã có quyền truy cập vào các GA4 demo properties, thì cũng có thể truy cập vào nguồn dữ liệu trong Data Studio để có thêm các tùy chọn visualization và exploration hóa.

Có thể sử dụng GA4 demo properties làm nguồn dữ liệu trong Data Studio.

Bài viết chỉ đề cập đến một số khía cạnh của tập dữ liệu Google Analytics 4 và giao diện UI. Bây giờ là lúc điều hướng các GA4 demo properties và bắt đầu xây dựng các báo cáo mới.

Chúng tôi khuyên bạn nên triển khai theo dõi kép Universal / GA trên trang web và liên kết các dự án Firebase với GA4 property để có thể áp dụng những kiến thức đã học và có được thông tin chi tiết về thế hệ tiếp theo.

Nguồn: cardinalpath.com

Tags: