Là một trong những tổ chức tài chính lớn nhất tại Singapore, United Overseas Bank (UOB) tự hào về khả năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính đáp ứng nhu cầu khách hàng. Trong những năm gần đây, họ đã ưu tiên phát triển chiến lược digital marketing, nhằm tăng hiệu quả quảng cáo để giúp tăng thị phần. 

UOB muốn thực hiện bước tiếp theo trong việc tối ưu hóa hoạt động marketing bằng cách phân phát ad creative tùy chỉnh trên quy mô lớn. Nếu có thể hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng tiềm năng, quảng cáo có thể tiếp cận họ bằng một thông điệp phù hợp cho đúng sản phẩm vào đúng thời điểm. Điều này có thể giúp tăng đơn đăng ký sản phẩm và giúp UOB đạt được các mục tiêu kinh doanh. 

Hiểu về hành trình user

Để thực hiện chiến lược mới, UOB chọn tập trung vào một trong các sản phẩm tài khoản tiết kiệm, một dịch vụ giúp khách hàng tiết kiệm chi phí chăm sóc sức khỏe trong tương lai và bao gồm các lợi ích bổ sung về sức khỏe và thể chất, chẳng hạn như khám sức khỏe miễn phí hàng năm.

UOB hợp tác với team Google để phân tích các hành động trên web trong suốt hành trình chuyển đổi tài khoản tiết kiệm. Đổi lại, điều này sẽ giúp họ xác định sản phẩm mà mỗi khách hàng tiềm năng quan tâm nhất. Ví dụ, nếu khách hàng tiềm năng truy cập vào website UOB mô tả lợi ích cụ thể của tài khoản tiết kiệm, thì có khả năng cá nhân đó đã quan tâm đến sản phẩm đó.

Khai thác dữ liệu bên thứ nhất với Tag Manager 360 và Analytics 360

Với mô hình hành vi sẵn có để giúp hiểu được mối quan tâm của khách hàng tiềm năng UOB đã chuyển sang Google Marketing Platform và đối tác Kasatria để giúp xây dựng nền tảng đo lường và đảm bảo UOB có sẵn cơ sở hạ tầng tagging mạnh.

Đầu tiên, Kasatria đã giúp UOB sử dụng Google Tag Manager 360 để đơn giản hóa việc thiết lập tagging trên website UOB. Điều này đảm bảo có sẵn giải pháp tagging trên toàn website để đo lường các điểm tiếp xúc, trong hành trình của người tiêu dùng. Và điều này phù hợp với các phương pháp của Google về thu thập dữ liệu, Tag Manager 360 không thu thập bất kỳ thông tin nào về khách truy cập vào các website đang được sử dụng và nhật ký yêu cầu HTTP sẽ bị xóa sau 14 ngày.

Zone – một tính năng trong Tag Manager 360 cũng đã cải thiện workflow quản lý tag bằng cách cấp cho người dùng cá nhân quyền truy cập để xuất bản một số loại tag nhất định trên các trang nhất định. Điều này mang lại sự linh hoạt hơn cho các đơn vị kinh doanh cá nhân của UOB để quản lý tagging của họ một cách độc lập và giảm bớt công việc, đồng thời giúp quyền sở hữu trở nên an toàn hơn. 

Với Tag Manager 360, UOB có thể kính hoạt Analytics 360 trên toàn bộ website trực tuyến từ giao diện Tag Manager 360. Điều này có nghĩa tất cả website của họ sẽ báo cáo tự động trong tài khoản Analytics 360.

Với dữ liệu website trong Analytics 360, UOB có thể tạo phân khúc đối tượng riêng dựa trên lợi ích sản phẩm cụ thể mà khách hàng tiềm năng quan tâm. Các cá nhân được chia thành các đối tượng cụ thể dựa trên mối quan tâm mà họ nhận thấy được đối với một số lợi ích sản phẩm nhất định so với những lợi ích khác. 

Tăng ROAS theo hướng dữ liệu

Tiếp theo, UOB cần tạo quảng cáo theo hướng dữ liệu phù hợp với đối tượng mà họ đã tạo trong Analytics 360. Ví dụ: đối với những người thể hiện sự quan tâm đến tài khoản tiết kiệm cho sức khỏe, UOB muốn có thông điệp tùy chỉnh để đánh dấu những lợi ích cụ thể cho sản phẩm tài khoản tiết kiệm.

Đội marketing sử dụng Studio để tạo quảng cáo đa phương tiện trên quy mô lớn và nhập những quảng cáo đó vào Campaign Manager 360 để phân phát quảng cáo. Cuối cùng, quảng cáo được chỉ định vào chiến dịch media trong Display & Video 360, nơi sẽ diễn ra hoạt động media buying. 

Kiểm tra xem quảng cáo theo hướng dữ liệu được phân phát tới đối tượng Analytics 360 tương ứng có hoạt động tốt hơn các chiến lược trước đó hay không, UOB đã sử dụng tính năng Experiments trong Display & Video 360 để chạy 2 chiến lược cùng lúc. Điều này cho phép đội marketing tạo các nhóm user thử nghiệm loại trừ lẫn nhau và đảm bảo thử nghiệm rõ ràng.

Trong thử nghiệm, cả hai chiến dịch sẽ phân phát quảng cáo cho người tiêu dùng trước đây đã truy cập vào website UOB. Tuy nhiên, chỉ một chiến dịch và nhóm được hiển thị, sẽ phân phát quảng cáo mới theo hướng dữ liệu cho đối tượng Analytics thích hợp. Chiến dịch khác được gọi là nhóm kiểm soát sẽ nhận được thông báo quảng cáo mặc định không phù hợp với hành vi website trước đây của họ.

Khi thử nghiệm kết thúc, UOB thấy rằng chiến lược remarketing theo hướng dữ liệu của họ đã tăng số lần gửi đơn đăng ký lên 300%. ROAS cho chiến dịch remarketing theo hướng hướng dữ liệu cũng cao hơn 100% so với chiến dịch kiểm soát.

Xây dựng bước đệm phát triển với Google Marketing Platform

Thử nghiệm của UOB cho thấy giá trị của việc xây dựng chiến lược digital marketing với dữ liệu bên thứ nhất. Bằng cách hiểu rõ hơn nhu cầu của từng khách hàng tiềm năng và cung cấp quảng cáo phù hợp, UOB đã đạt được kết quả kinh doanh.

Tags: