Google tiếp tục cập nhật Search Console bằng cách hỗ trợ nhiều dạng cấu trúc dữ liệu

Google tiến hành cập nhật Search Console với sự hỗ trợ bản quyền hình ảnh trên cấu trúc dữ liệu; điều mà hiện tại có thể kiểm tra với công cụ Rich Results Test.

Google tiến hành cập nhật Search Console với  báo cáo Image License để hỗ trợ hình ảnh chứa cấu trúc dữ liệu, điều mà hiện tại có thể kiểm tra với công cụ Rich Results Test. Nó được sử dụng để chỉ ra liệu một hình ảnh cụ thể có bản quyền hay không. Tại đây chủ trang web sử dụng báo cáo Image License để biết chính xác tần suất thông tin hình ảnh được cấp phép của họ sẵn sàng trình bày cho người tìm kiếm.

Dữ liệu này có thể được tìm thấy trong phần báo cáo Enhancements trong Search Console.Cũng giống như các loại cấu trúc dữ liệu khác được báo cáo trong Search Console, các chỉ số báo cáo gồm:

  • Tổng số lần hiển thị
  • Tổng số lần nhấp
  • Việc chỉ định đã được thực hiện đúng hay chưa

Khi bạn chỉ định bản quyền cho hình ảnh trên trang web của mình, hình ảnh thu nhỏ đó sẽ hiển thị kèm theo nhãn “Licensable” trong Google Image. Nhãn này cho mọi người biết rằng hình ảnh nào có thông tin giấy phép, đồng thời cung cấp đường dẫn đến giấy phép trong Image Viewer để người dùng xem thêm chi tiết về cách họ có thể sử dụng hình ảnh.

Những nơi mà Google cung cấp tính năng này

Tính năng này chưa có trong Google Images. Bạn có thể cung cấp cấu trúc dữ liệu hoặc metadata trước để đảm bảo hình ảnh của bạn đủ điều kiện khi tính năng này bắt đầu hoạt động.

Chuẩn bị trang web và hình ảnh của bạn cho tính năng này

Để đảm bảo Google có thể nhận biết và lập index hình ảnh của bạn, hãy làm như sau:

Lưu ý: Tính năng này vẫn là bản đang tong quá trình thử nghiệm (beta) và có thể thay đổi. Google hiện đang phát triển tính năng này và bạn có thể thấy những thay đổi trong yêu cầu, nguyên tắc và cách tính năng này xuất hiện trong Google Images.