Chắc chắn rằng tất cả người dùng Google Analytics đã nhận được thông báo quan trọng về việc “Google Signal sẽ bị xóa khỏi reporting identity vào ngày 12/02/2024”, nhưng điều đó sẽ tác động đến các báo cáo như thế nào? 

Dưới đây là email thông báo của Google đã gửi tới người dùng. 

Thay đổi này sẽ áp dụng cho tất cả Google Analytics 4 property và chỉ ảnh hướng đến các tính năng báo cáo. Bạn có thể đọc bài viết: “Google Signals: Google Analytics ra mắt tính năng mới cho GA4 Property” để hiểu hơn về các tính năng. 

Tuy nhiên, Google Analytics vẫn sẽ thu thập các dữ liệu từ Google signal khi được bật, nhằm hỗ trợ báo cáo demographic và interest. Google signal vẫn sẽ hỗ trợ các use case sử dụng audience và conversion, như remarketing và tối ưu hóa conversion trong các sản phẩm quảng cáo được liên kết với Google. Ngoài ra, việc tắt tính năng này sẽ giúp giảm khả năng bị lỗi threshold trong báo cáo.

Lỗi threshold khi sử dụng Google signals trong Reporting Identity

 

Không còn lỗi threshold khi tắt tính năng Google Signals trong Reporting Identity

Để xem trước tác động của thay đổi này với báo cáo Google Analytics 4, bạn có thể tắt tùy chọn “Include Google signals in reporting identity” cho bất kỳ property nào trong trang “Admin” trong phần property Property settings > Data collection and modification > Data collection > Google signals data collection. 

Để tìm hiểu thêm thông tin, hãy đọc phần giải thích chi tiết về Reporting Identity trong Google Analytics 4.