Tính năng Enhanced Conversions For Leads sử dụng dữ liệu được cung cấp bởi người dùng bên thứ nhất từ website để đo lường doanh số bán hàng và các giao dịch diễn ra bên ngoài website. Nếu bạn chạy chiến dịch tạo khách hàng tiềm năng để thúc đẩy doanh số bán hàng ngoại tuyến, thì tính năng Enhanced Conversions For Leads có thể giúp bạn hiểu được tác động của mức chi tiêu quảng cáo. 

Không giống như phiên bản tracking conversion offline, phiên bản tracking conversion offline không yêu cầu bạn sửa đổi biểu mẫu khách hàng tiềm năng hoặc hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) để lưu trữ Google Click ID (GCLID).  Thay vào đó, nó sử dụng dữ liệu do người dùng cung cấp từ khách hàng tiềm năng trên website để đo lường conversion. 

Bài viết này sẽ giải thích cho bạn cách sử dụng Google Tag để thiết lập tính năng Enhanced Conversions For Leads nhằm đo lường khách hàng tiềm năng trên website bằng Google tag. Nếu bạn sử dụng Google Tag Manager, hãy xem thiết lập Enhanced Conversions For Leads bằng Google Tag Manager. 

Trước khi thực hiện

Trước khi thiết lập tính năng Enhanced Conversions For Leads, bạn sẽ cần xác định biểu mẫu khách hàng tiềm năng trên website và chọn một trường từ biểu mẫu xác định duy nhất khách hàng tiềm năng. Bạn phải cung cấp ít nhất một trong các biến sau khi định cấu hình tính năng Enhanced Conversions trên website và khi bạn nhập conversion sau này:

 • Email:
 • Số điện thoại:

Google khuyên bạn nên sử dụng email của khách hàng tiềm năng vì đây là số nhận dạng rất đặc biệt và không dễ bị định dạng lại trong CRM. Nếu bạn đang sử dụng số điện thoại, tag sẽ xóa các ký hiệu và dấu gạch ngang, nhưng số này phải chứa mã quốc gia. 

Bạn cũng sẽ cần phải:

 • Lưu ý nơi đặt biểu mẫu khách hàng tiềm năng trên website. Bạn có thể cần thông tin này trong quá trình thiết lập. 
 • Đảm bảo auto-tagging được bật. Auto-tagging cần thiết để nhập conversion offline.
 • Đảm bảo rằng có sẵn dữ liệu khách hàng của bên thứ nhất (email và/hoặc số điện thoại) trên biểu mẫu khách hàng tiềm năng trên website. 

Hướng dẫn

Dưới dây là tổng quan các bước để thiếp lập nhập conversion offline bằng tính năng Enhanced Conversions For Leads:

 1. Tạo new conversion action
 2. Chấp thuận Customer data terms
 3. Định cấu hình Google tag

Tạo new conversion action

 1. Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Goals
 2. Nhấp vào danh sách thả xuống Conversion trong menu
 3. Nhấp vào Summary
 4. Nhấp vào New conversion action.
 5. Chọn Import trong trang “Conversion action” mới.
 6. Chọn Other data sources or CRMs và sau đó chọn Track conversions from clicks. Nhấp vào Continue.
 7. Nhập cài đặt cho conversion action này. Để biết chi tiết về cài đặt, hãy xem Thiết lập nhập conversion offline.
 8. Nhấp vào Create and Continue. Trang kế tiếp sẽ xác nhận new conversion action.
 9. Nhấp vào hộp để Bật tính năng enhanced conversions for leads. Nếu không muốn bật tính năng enhanced conversion for leads, bạn có thể nhấp vào Continue with Google click identifiers or Finish setup later.

Chấp thuận Customer data terms (các điều khoản về dữ liệu của Khách hàng)

 1. Bên cạnh  “Customer data terms”, chọn View Terms và xem lại Policies and Additional Terms for Customer Data”.
 2. Nhấp vào ô checkbox  “I have read and accept the terms on behalf of my company” 
 3. Nhấp vào Agree. Bạn sẽ nhận thấy trạng thái được cập nhật thành “Accepted”.

Định cấu hình Google tag

 1. Chọn cách bạn muốn thiết lập dữ liệu được cung cấp. Bạn có thể chọn “Google Tag” hoặc “Google Tag Manager” trước khi nhấp vào Continue with Google click identifiers.                                                                                                                                                     – Google tag: Nếu dữ liệu bạn cung cấp bị tắt, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi và hướng dẫn định cấu hình tag. Nếu tag được định cấu hình chính xác, sẽ nhận được thông báo thành công.                                                                                                                            Google tag manager: Bạn sẽ nhận được thông báo có liên kết đến bài hướng dẫn và trang Google tag manager.
 2. Bên cạnh “Google tag configuration”, hãy nhấp vào Configure tag.
 3. Trong phần “Your Google tag”, hãy đảm bảo rằng Google tag đã được cài đặt trên website.
 4. Trong phần Google tag, nhấp vào mũi tên “Automatically detect events”.
 5. Trong phần  “Configuration” mở ra, hãy đảm bảo rằng “Form interactions” đã được bật, sau đó nhấp vào Save.
 6. Trong phần “Settings”, nhấp vào mũi tên “Include user-provided data from your website”.
 7. Trong phần “Configuration” mở ra, hãy nhấp vào “Include user-provided data from your website”.
 • Chọn cách bạn muốn thu thập dữ liệu do người dùng cung cấp:

        a. Automatic collection. Thao tác này sẽ tự động kiểm tra trang để tìm các chuỗi khớp với mẫu cho địa chỉ email. Bạn cũng có thể  nhấp vào ô checkbox “Exclude some CSS selectors from automatic collection”  để giới hạn automatic collection đối với các trang, biểu mẫu hoặc phần nhất định trên website.

        b. Manual configuration. Chỉ định  CSS selectors hoặc biến JavaScript trên trang.

        c. Image code. Thêm JavaScript code vào website gửi event.

        d. Nhấp vào Save.

8. Trong menu  “Google tag”, hãy nhấp vào Save.

9. Bạn sẽ nhận được thông báo thành công. Sau đó nhấp vào OK.

Tiếp theo, bạn sẽ cần Nhập conversion từ các lần nhấp vào Google Ads.

Thiết lập tính năng enhanced conversions for leads bằng Javascript hoặc CSS selectors

Nếu bạn đang sử dụng các biến Javascript, thì có thể web developer nên thêm biến nào vào các trường này. Nếu đang sử dụng CSS Selectors,  bạn có thể thực hiện theo các bước bên dưới.

Tìm các trường enhanced conversions trên trang biểu mẫu khách hàng tiềm năng

 1. Sử dụng trình duyệt Chrome trong một tab riêng biệt với tài khoản Google Ads, hãy chuyển đến trang gửi biểu mẫu khách hàng tiềm năng.
 2. Xác định các trường mà dữ liệu khách hàng được nhập vào trang mà bạn muốn gửi tới Google.
 3. Sau khi xác định được các trường dữ liệu khách hàng trên trang, bạn cần thực hiện theo bước kế tiêp  để sao chép CSS Selectors và nhập các trường đó vào Google Ads.

Xác định CSS Selectors enhanced conversions và nhập dữ liệu vào Google Ads

 1. Trên trang biểu mẫu khách hàng tiềm năng, khi bạn đã tìm thấy dữ liệu khách hàng tương ứng mà mình muốn gửi, hãy nhấp chuột phải vào dữ liệu đó và chọn Inspect.
 2. Bạn sẽ thấy Công cụ dành cho Chrome developer bắt đầu chạy trong trình duyệt Chrome.
 3. Trong mã nguồn được trình bày trên trang Công cụ dành cho Chrome developer, một phần của mã sẽ được đánh dấu. Mã được đánh dấu này là phần bao gồm CSS Selectorscho dữ liệu khách hàng mà bạn đã nhấp chuột phải ở Bước 2.
 4. Di chuột qua mã được tô sáng và nhấp chuột phải vào mã đó.
 5. Cuộn xuống Copy” rồi chọn Selector.
 6. Dán văn bản đó vào phần automatic enhanced conversion của Google Ads (trên tab khác) trong trường tương ứng.
 7. Hoàn thành các bước 2-6 của phần này cho từng loại dữ liệu khách hàng khác nhau (email hoặc điện thoại)
 8. Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào Save.

Thiết lập tính năng Enhanced Conversions For Leads bằng cách chỉnh sửa mã website

Bạn có thể triển khai tính năng Enhanced Conversions For Leads bằng mã Javascript tùy chỉnh để gọi trực tiếp Google tag (các biểu mẫu do công cụ bên thứ ba lưu trữ hoặc iFrame có thể yêu cầu điều này) thay vì tính năng phát hiện tự động hoặc thông qua selector.

Xác định các trường enhanced conversions

Đảm bảo email hoặc số điện thoại của bạn có sẵn cho custom code. Bạn có thể gửi unhashed data mà Google sẽ chuẩn hóa và hash trước khi dữ liệu đến máy chủ hoặc dữ liệu đã chuẩn hóa và đã hash. 

Triển khai tập lệnh enhanced conversions

Định cấu hình và thêm tập lệnh sau vào nơi bạn muốn Google tag kích hoạt. Đảm bảo bạn cập nhật tên biến bên dưới để khớp với tên biến cho các thuộc tính đó trên website.