Bạn có biết cách khách hàng đang chuyển đổi như thế nào trên web và app properties không? Theo Báo cáo Digital Marketing Maturity gần đây của FiveStones, sau “Development of first-party data” và “Digital Automation”, “Advanced/Custom reporting & Attribution” được chọn là ưu tiên số một cho các nhà tiếp thị trong 12 tháng tới (khoảng 14,8%). Multi-channel funnel reports trong Google Analytics đưa ra các khả năng nâng cao để phân tích và tạo insights về cách chuyển đổi đang diễn ra trên các web và app properties của nhà tiếp thị.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các multi-channel funnels trong Google Analytics, các báo cáo sẵn có và cách sử dụng sao cho hiệu quả.

Multi-channel funnels reporting trong Google Analytics là gì?

Multi-channel funnels là một nhóm các báo cáo trong Google Analytics cho phép các nhà tiếp thị phân tích cách các kênh tiếp thị khác nhau đóng góp như thế nào vào việc chuyển đổi và cách các chuyển đổi đó diễn ra, bao gồm các tương tác mà họ sẽ hoàn thành trước khi chuyển đổi.

5 báo cáo Multi-channel funnel khác nhau trong Google Analytics là gì?

Các báo cáo trong Multi-channel funnel của Google Analytics cung cấp một số báo cáo cho phép các nhà tiếp thị phân tích các cách khác nhau mà người dùng chuyển đổi trực tuyến. Bao gồm các báo cáo:

Assisted Conversions Report

Đây là báo cáo gì?

Báo cáo assisted conversions cung cấp cho các nhà tiếp thị bản tóm tắt về đóng góp của mỗi kênh tiếp thị đối với số lượng chuyển đổi.

Khi nào sử dụng báo cáo này?

Báo cáo này nên được sử dụng khi muốn xác định kênh nào đang ảnh hưởng và hỗ trợ chuyển đổi.

Tại sao nên sử dụng báo cáo này?

Báo cáo này có thể được sử dụng để xác định kênh nào hỗ trợ tốt nhất cho chuyển đổi và tần suất chúng ảnh hưởng thông qua lượt nhấp chuột cuối cùng hoặc chuyển đổi trực tiếp.

Báo cáo Top Conversion Paths

Đây là báo cáo gì?

Đây được coi là báo cáo quan trọng nhất trong Multi-channel funnels của Google Analytics, Top Conversion Path đưa ra các đường dẫn phổ biến nhất của các điểm tiếp xúc hoặc tiếp xúc với các kênh tiếp thị dẫn đến chuyển đổi.

Khi nào sử dụng báo cáo này?

Báo cáo này có thể được sử dụng ở tất cả các giai đoạn của kênh bán hàng để xác định cách khách hàng đang chuyển đổi và các điểm tiếp xúc khác nhau mà họ đang tương tác trước khi chuyển đổi.

Tại sao nên sử dụng báo cáo này?

Bằng cách hiểu các đường dẫn kênh phổ biến nhất mà khách hàng đang sử dụng để chuyển đổi mang lại cho các nhà tiếp thị thông tin chi tiết mà họ cần để tác động đến các kênh đó bằng cách quản lý giới hạn tần suất. Ví dụ: nếu đường dẫn chuyển đổi phổ biến nhất là display > organic search > paid search, thì nhà tiếp thị có thể đầu tư nhiều hơn vào display dưới dạng kênh trên và sử dụng paid search remarketing để đóng các chuyển đổi ở cuối kênh bán hàng.

Báo cáo Time Lag

Đây là báo cáo gì?

Báo cáo Time Lag cho phép các nhà tiếp thị xem người dùng đã mất bao lâu để chuyển đổi theo số ngày. Báo cáo bar chart được chia thành một thanh khác cho ngày 0-11 và một thanh đơn cho 12-30 ngày, cũng có thể được chia nhỏ theo ngày.

Khi nào sử dụng báo cáo này?

Báo cáo Time Lag có thể được sử dụng để trả lời các câu hỏi như:

  • User thường mất bao lâu để chuyển đổi?
  • User thường mất bao lâu để nhấp vào quảng cáo trước khi chuyển đổi

Báo cáo time lag là một chỉ báo tốt về thời điểm nên tận dụng các nỗ lực remarketing và email. Ví dụ: nếu bạn thường thấy người dùng chuyển đổi trong vòng ba ngày thì vào khoảng ngày 15, bạn có thể thiết lập chiến dịch tự động hóa email và remarketing để nhắm mục tiêu người dùng trong vòng ba ngày đầu tiên và khoảng ngày 14, 15 và 16 để thúc đẩy chuyển đổi cao hơn. Hiểu được thời gian điển hình để chuyển đổi cũng có thể là một công cụ hữu ích cho nhóm bán hàng, cho phép nhân viên bán hàng liên hệ trực tiếp với khách hàng tiềm năng khi họ thường chuyển đổi để cũng thúc đẩy chuyển đổi ngoại tuyến. Cuối cùng, báo cáo Time Lag cũng đưa ra ý tưởng về khung thời gian xem xét trong sales funnel.

Tại sao nên sử dụng báo cáo này?

Với lưu ý này, bằng cách điều chỉnh các chiến dịch (paid media và email automation), bạn có thể có khả năng tác động đến số lượng chuyển đổi trực tiếp đến bằng cách liên kết chặt chẽ hơn các chiến dịch với hành vi của khách hàng.

Path Length Report

Báo cáo Path Length cung cấp cho các nhà tiếp thị bảng phân tích về số điểm tiếp xúc trung bình hoặc khả năng hiển thị các kênh tiếp thị đã được tương tác trước khi chuyển đổi.

Khi nào sử dụng báo cáo này?

Báo cáo Path Length có thể được sử dụng khi đánh giá consideration stage của sales funnel.

Tại sao nên sử dụng báo cáo này?

Báo cáo Path Length cung cấp cho các nhà tiếp thị ý tưởng về quy trình liên quan để xem xét trong phễu bán hàng. Chuyển đổi có yêu cầu nhiều kênh để ảnh hưởng đến chuyển đổi không? Báo cáo này có thể được sử dụng cùng với Top Conversion Paths để xác định kênh nào nên được sử dụng nhiều hơn hoặc ít hơn để thúc đẩy chuyển đổi hiệu quả hơn.

Model Comparison Tool

Đây là báo cáo gì?

Công cụ so sánh mô hình Google Analytics cho phép các nhà tiếp thị so sánh dữ liệu từ tối đa ba mô hình Phân bổ khác nhau trong một giao diện (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Khi nào sử dụng báo cáo này?

Công cụ model comparison nên được sử dụng bất cứ lúc nào tổ chức đang phân tích chuyển đổi và phân bổ khác nhau của các kênh tiếp thị, công cụ này cung cấp một cái nhìn ‘apples vs apples’ về nơi mỗi Attribution model khác nhau ghi nhận mỗi kênh tiếp thị cũng như tóm tắt những thay đổi mô hình chính (xem ảnh chụp màn hình ở trên).

Tại sao nên sử dụng báo cáo này?

Bằng cách sử dụng và so sánh các Attribution models khác nhau, sử dụng Model Comparison Tool, các nhà tiếp thị có thể thu thập quan điểm và cái nhìn sâu sắc hơn từ dữ liệu bằng cách xem xét dữ liệu từ các góc độ khác nhau. Mặc dù có thể có một mô hình cụ thể mà tổ chức của bạn chọn sử dụng làm mô hình chính, nhưng việc xem xét dữ liệu từ các khía cạnh khác nhau sẽ cung cấp bối cảnh tốt hơn để đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu, sáng suốt.

Multi-channel funnels và predictive analytics

Quan trọng là, với các chỉ số và đối tượng dự đoán đã được ra mắt trong Google Analytics vào năm ngoái, thông tin chi tiết từ báo cáo Multi-channel funnels có thể được kết hợp để tạo ra insights hữu ích có thể cung cấp phân tích dự đoán chính xác. Bằng cách sử dụng các báo cáo Multi-channel funnels khác nhau, bạn lại có thể áp dụng các quan điểm và thông tin chi tiết khác nhau cho các phân tích dự đoán mà Google Analytics hiện cung cấp.

Kết luận

Multi-channel funnels trong Google Analytics cung cấp một loạt các báo cáo khác nhau có sẵn để các nhà tiếp thị tìm hiểu sâu hơn về cách người dùng của họ đang chuyển đổi trực tuyến. Bảng phân tích chi tiết về thời lượng và phương pháp chuyển đổi có thể được kết hợp để tạo ra những hiểu biết sâu sắc mà các nhà tiếp thị có thể sử dụng để thúc đẩy hiệu quả cao hơn từ các chiến dịch của họ bằng cách xác định các điểm tương tác và tương tác chính mà họ có thể tập trung vào với các hoạt động tiếp thị của mình.

Để được tư vấn hoặc hỗ trợ về các báo cáo khác nhau có sẵn trong Google Analytics hoặc chiến lược phân tích, vui lòng liên hệ với Kasatria để được hỗ trợ chi tiết hơn.

Nguồn: fivestones.net

Tags: