Fields to Set là gì?

‘fields’ trong ‘Fields to Set’ đề cập đến danh sách các đầu vào tùy chọn theo tag templates của GTM. Việc định cấu hình các fields cho bạn tăng quyền kiểm soát đối với tags như ghi đè các giá trị mặc định, theo dõi nâng cao, cá nhân hóa,…..

Fields to Set ở đâu?

Fields to Set nằm trong ‘More settings’. Bạn có thể cài đặt chúng cho các tracking có tag type là Universal Analytics, Google Optimize,…

Nhấp vào ô trống Field Name, sẽ có một danh sách được hiển thị. Bạn có thể chọn trường phù hợp với nhu cầu của mình trong danh sách này hoặc tự nhập tay.

Có một số trường sẽ không có hiển thị trong danh sách trên GTM, bạn có thể tham khảo các field do Google cung cấp tại đây.

Các Fields to Set quan trọng

FieldMô tả
allowLinkerChấp nhận ‘true’ hoặc ‘false’ trong đó true cho phép đo lường cross-domain
campaignContent

campaignMedium

campaignName

campaignSource

Ghi đè các thông số theo dõi chiến dịch của bạn
cookieDomain“auto” nếu cài đặt cookie ở domain cấp cao nhất, “none” đặt cookie mà không chỉ định domain
legacyHistoryImportChấp nhận ‘true’ hoặc ‘false’ trong đó true cho phép analytics.js nhập dữ liệu lịch sử từ cookie ga.js
pageĐường dẫn trang, bắt đầu bằng ‘/’(Thông thường khi thiết lập số lần xem trang ảo)
sampleRateChỉ định phần trăm người dùng của bạn sẽ được theo dõi
siteSpeedSampleRateChỉ định tần suất gửi các báo hiệu theo dõi tốc độ trang web
titleTiêu đề trang

(Thông thường khi thiết lập số lần xem trang ảo)

userIdMã định danh người dùng trên các thiết bị và trình duyệt

 

Một vài Fields to Set thường được sử dụng

Có một số fields to set mà bạn sẽ sử dụng nhiều hơn những trường khác! Dưới đây là các trường mà hầu hết các khách hàng của chúng tôi đang dùng.

cookieDomain

Đây là một trong những fields to set quan trọng nhất nếu bạn có bất kỳ subdomain nào trên trang web. Trường này xác định domain mà user sẽ được set cookie. Việc sử dụng đoạn mã JavaScript chuẩn của Google Analytics sẽ tự động đặt trường này cho bạn, nhưng nếu bạn triển khai thông qua Google Tag Manager, bạn cần tự đặt trường này.

Điều quan trọng là nếu cookie được đặt trên một subdomain, người dùng sẽ có một bộ cookie khác với top-level domain và sẽ không được theo dõi với tư cách là một user. Để tránh điều này, chỉ cần đặt cookieDomain bằng “auto”, làm như vậy sẽ đảm bảo rằng cookie cho người dùng sẽ luôn được đặt ở top-level domain, tránh mọi khả năng phá vỡ session.

allowLinker

Field allowLinker cho phép theo dõi cross-domain. Đặt giá trị này bằng ‘true’ cho phép client ID được chuyển từ một domain khác ghi đè cookie của người dùng hiện tại. Điều này là cần thiết để theo dõi một người dùng trên nhiều domain, nhưng nếu bạn có nhiều subdomain thì không cần thiết. 

userId

Field user id cho phép theo dõi người dùng khi họ di chuyển từ thiết bị này sang thiết bị khác. Chức năng này cho phép bạn thực sự quan sát một con người trái ngược với định nghĩa truyền thống về người dùng (trong đó người dùng là một tập hợp cookie trên trình duyệt, không nhất thiết là một người duy nhất). Để sử dụng user ID, bạn thường cần một số loại đăng nhập trên trang web của mình, tuy nhiên bạn có thể tham khảo cách sử dụng chức năng này ngay cả khi trang web không có thông tin đăng nhập tại đây.

page và title (Pageviews ảo)

Đôi khi bạn muốn theo dõi một pageview khi pageview này không xảy ra về mặt kỹ thuật. Ví dụ: nếu có pop-up được hiển thị trên trang của bạn và bạn muốn phân tích nó cùng với các trang khác trên trang web của mình, bạn có thể gửi một pageview ảo lên Google Analytics khi pop-up được hiển thị.

Để thiết lập Pageview ảo, cần tạo một Page View tag và cài đặt như bình thường. Sau đó, chuyển đến cài đặt Fields to Set. Ở đây chúng ta sẽ thiết lập hai trường: page and title.

Field page  – giá trị được cài đặt ở đây sẽ hiển thị trong các báo cáo Pages. Nên mô tả trang đặt riêng cho popup mà không gây nhầm lẫn với các pages bình thường trên báo cáo Pages của bạn. Bạn có thể nhập văn bản tĩnh và các biến, vì vậy bạn có thể đặt tên cho nó như /guideline/promotionpop-up/

Field title sẽ cung cấp tiêu đề cho virtual page, cần phải ngắn gọn nhưng vẫn mang tính mô tả ví dụ như “Pop-up promotion for holiday”. Đảm bảo chọn đúng trigger để kích hoạt pageview ảo. Trình kích hoạt của bạn có thể là một lần pop-up hiển thị

Và đây chỉ là những field cơ bản – có hơn 100 Fields to Set để lựa chọn!

Tags: