Để khai thác tối đa GA4, bạn nên sử dụng BigQuery.

BigQuery là một công cụ cho phép bạn lưu trữ và phân tích trên các tập dữ liệu lớn mà không cần sampling và có nhiều quyền kiểm soát hơn những gì bạn có trong giao diện GA4. BigQuery đã xuất hiện từ lâu nhưng đối với nhiều nhà tiếp thị, việc tích hợp GA4 với BigQuery là lần đầu tiên họ sử dụng.

BigQuery là sản phẩm trả phí nhưng có hạn ngạch miễn phí và ngay cả khi bạn vượt quá hạn ngạch thì chi phí vẫn thấp hơn rất nhiều so với bạn nghĩ. Bạn viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công thức tính toán để bạn ước tính chi phí lưu trữ. 

Chi phí BigQuery có hai phần chính: 

  • Chi phí điện toán là chi phí để xử lý truy vấn bao gồm truy vấn SQL, hàm do người dùng xác định, tập lệnh và các câu lệnh ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML) và ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL) nhất định.
  • Chi phí lưu trữ là chi phí lưu trữ dữ liệu mà bạn tải vào BigQuery.

1. Mô hình chi phí điện toán 

BigQuery cung cấp lựa chọn hai mô hình chi phí điện toán để chạy truy vấn:

  • Định giá theo yêu cầu (mỗi TiB). Với mô hình định giá này, bạn sẽ bị tính phí theo số byte được xử lý bởi mỗi truy vấn. 1 TiB dữ liệu truy vấn đầu tiên được xử lý mỗi tháng là miễn phí.

Chi phí truy vấn theo nhu cầu (mỗi TiB) như sau:

Chi phíThông tin chi tiết
Truy vấn (theo nhu cầu)$ 6.25 mỗi TiB1 TiB lần đầu tiên mỗi tháng là miễn phí
  • Định giá dung lượng (mỗi giờ).

Với mô hình định giá này, bạn sẽ bị tính phí cho dung lượng điện toán dùng để chạy truy vấn, được đo theo vị trí (CPU ảo) theo thời gian. Mô hình này tận dụng các BigQuery editor. Bạn có thể sử dụng công cụ chia tỷ lệ tự động của BigQuery hoặc mua các cam kết về vị trí, là dung lượng dành riêng luôn có sẵn cho khối lượng công việc của bạn với mức giá thấp hơn.

Standard Edition

Bảng sau đây hiển thị chi phí của các vị trí trong Standard edition.

Mô hình cam kếtChi phí hàng giờThông tin chi tiết
Truy vấn bao nhiêu thì tính phí bấy nhiêu$0.04/ giờKhông cam kết. Được tính mỗi giây với thời gian tối thiểu là 1 phút

Enterprise Edition

Bảng sau đây hiển thị chi phí của các vị trí trong Enterprise edition.

Mô hình cam kếtChi phí hàng giờThông tin chi tiết
Bạn truy vấn bao nhiêu thì tính bấy nhiêu$0.06/ giờĐược tính mỗi giây với tối thiểu 1 phút
Cam kết 1 năm$0.048/giờĐã thanh toán cho 1 năm
Cam kết 3 năm$0.036/ giờĐã thanh toán cho 3 năm

Enterprise Plus Edition

Bảng sau đây hiển thị chi phí của các vị trí trong Enterprise plus editior. 

Mô hình cam kếtChi phí hàng giờThông tin chi tiết
Bạn truy vấn bao nhiêu thì tính bấy nhiêu$ 0.1/ giờĐược tính phí mỗi giây với thời gian tối thiểu là 1 phút
Cam kết 1 năm$ 0.08/ giờĐã thanh toán cho 1 năm
Cam kết 2 năm$ 0.06/giờĐã thanh toán cho 3 năm

2. Chi phí lưu trữ 

Chi phí lưu trữ là chi phí lưu trữ dữ liệu mà bạn tải vào BigQuery. Bạn trả tiền cho việc lưu trữ đang hoạt động và lưu trữ lâu dài.

  • Lưu trữ đang hoạt động bao gồm mọi bảng hoặc phân vùng bảng đã được sửa đổi trong 90 ngày qua.
  • Lưu trữ dài hạn bao gồm bất kỳ bảng hoặc phân vùng bảng nào chưa được sửa đổi trong 90 ngày liên tiếp. Chi phí lưu trữ cho bảng đó tự động giảm khoảng 50%. Không có sự khác biệt về hiệu suất, độ bền hoặc tính khả dụng giữa lưu trữ hoạt động và lưu trữ dài hạn.
Định giáThông tin chi tiết
Lưu trữ logic đang hoạt động$0.02 mỗi GiB mỗi tháng 10 GiB đầu tiên mỗi tháng là miễn phí
Lưu trữ logic dài hạn$0.01 mỗi GiB mỗi tháng10 GiB đầu tiên mỗi tháng là miễn phí
Lưu trữ vật lí đang hoạt động$ 0.04 mỗi GiB mỗi tháng10 GiB đầu tiên mỗi tháng là miễn phí
Lưu trữ vật lý dài hạn$0.02 mỗi GiB mỗi tháng10 GiB đầu tiên mỗi tháng là miễn phí

Bạn có thể truy cập vào Google Cloud Pricing Calculator để ước tính chi phí BigQuery tùy theo nhu cầu doanh nghiệp.

Tags: