Google đã phát hành hàng loạt bản cập nhật mới nhất của Google Analytics 4 vào Tháng 11 này. Bản tóm tắt dưới đây sẽ cung cấp cho bạn thông tin mới nhất về GA4 cũng như cập nhật thông báo Google Tháng 11/2023.

1. Cải thiện tính năng lọc các event được thu thập tự động trong subproperty 

Google đang cải tiến các event được thu thập tự động từ web data stream trong GA4 để cải thiện tính năng lọc subproperty.

Từ giờ, tất cả các event first_visit và session_start được thu thập tự động từ web data stream sẽ chứa các tham số event giống với event first client-triggered trong một session. Điều này có nghĩa là những event được thu thập tự động đó sẽ được lọc trong property hoặc ngoài subproperty một cách chính xác để đưa ra báo cáo nhất quán và có thể dự đoán được.

Bạn không cần thực hiện bất kỳ hành động nào để kích hoạt tính năng này.

2. Tích hợp Salesforce Marketing Cloud  với Google Analytics 4

Giờ đây, bạn có thể tích hợp Salesforce Marketing Cloud với GA4 từ giao diện Sales Marketing Cloud. Nếu đang sử dụng tính năng tích hợp UA 360 với Salesforce Marketing Cloud, thì bây giờ bạn có thể sử dụng các chức năng tương tự trong GA4.

Lần đầu tiên, tính năng tích hợp này có sẵn cho cả GA4 tiêu chuẩn và bản trả phí 360. Hiện nay, trải nghiệm này đã có trong Salesforce Marketing Cloud cho bất kỳ ai đang sử dụng tính năng tích hợp với UA360.

Việc tích hợp GA4 với Salesforce Marketing Cloud cho phép bạn đồng bộ hóa các audience được tạo trong Analytics với Marketing Cloud và sử dụng các audience đó trong các chiến dịch marketing trực tiếp qua email và SMS của Salesforce.

3. Thiết kế lại Admin

Google sắp giới thiệu trải nghiệm Admin mới trong GA4. Trải nghiệm Admin mới sắp xếp cài đặt thành các danh mục giúp bạn dễ dàng tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm và khám phá chức năng của từng cài đặt. Ví dụ: tất cả cài đặt liên quan đến cách hiển thị dữ liệu trong báo cáo sẽ được nhóm lại với nhau. Với thay đổi này, bạn sẽ có thể hoàn thành các tác vụ với ít lần click chuột hơn.

4. Scheduled emails

Với vai trò là quản trị viên, giờ đây bạn có thể tạo lịch trình gửi báo cáo tiêu chuẩn và tùy chỉnh qua email một cách thường xuyên, cho phép các thành viên trong nhóm nhận được bản cập nhật định kỳ về báo cáo. Báo cáo được gửi qua email bao gồm dữ liệu cho phạm vi ngày được chỉ định cùng với bất kỳ bộ lọc hoặc comparison nào được áp dụng cho báo cáo khi email được tạo lịch lần đầu tiên. 

cập nhật thông báo Google

5. Tăng giới hạn ký tự giá trị parameter cho khách hàng GA4 360

Giờ đây, khách hàng GA4 360 có thể gửi giá trị parameter tối đa 500 ký tự từ web data stream.

Trước đây, Analytics 360 GA4 property sẽ cắt bớt các giá trị tham số chuỗi khỏi web data stream khi vượt quá giới hạn 100 ký tự. Giờ đây, web data stream có thể thu thập các giá trị tham số chuỗi tối đa 500 ký tự, giúp bạn linh hoạt hơn trong việc thu thập URL và UTM, tên chiến dịch, tên gói sản phẩm cũng như các giá trị tùy chỉnh và được xác định trước khác.

Property tiêu chuẩn không bị ảnh hưởng bởi bản cập nhật này và sẽ tiếp tục tuân thủ các giới hạn hiện tại.

6. Những cải tiến đối với data sampling và dòng (khác)

GA lưu trữ dữ liệu từ web hoặc app của bạn trong hai loại bảng được tối ưu hóa cho hiệu suất hoặc tính linh hoạt. Với bản cập nhật này, GA hiện chọn bảng cung cấp kết quả chính xác nhất cho mỗi truy vấn, giảm khả năng nhìn thấy dòng (khác) và data sampling trong báo cáo và exploration.

Bây giờ bạn có thể thấy dòng (khác) trong exploration hoặc data sampling trong báo cáo vì Analytics chọn bảng dựa trên truy vấn của bạn để cung cấp kết quả chính xác nhất và giảm tác động của data sampling và giới hạn lượng số.

7. Bật hoặc tắt các comparison hiện có

Để cải thiện khả năng sử dụng và điều hướng comparison trên các báo cáo, Google đã thêm nút chuyển đổi mới  bên cạnh comparison ở đầu mỗi báo cáo. Nút chuyển đổi sẽ cho phép bạn bật và tắt nhanh chóng các comparison đã chọn khi bạn xem báo cáo. Khi bạn di chuyển từ một báo cáo có comparison được áp dụng cho báo cáo khác, comparison sẽ được tắt theo mặc định.

cập nhật thông báo Google

Tags: