Data retention là gì? 

Các biện pháp kiểm soát Data Retention của GA cho phép bạn quản lý thời gian Google lưu trữ dữ liệu cấp user và cấp event trên máy chủ Analytics.

Lưu giữ dữ liệu user và event

Khoảng thời gian lưu giữ áp dụng cho dữ liệu cấp user và cấp event được liên kết với cookie, user-identifier (ví dụ: User-ID) và advertising identifier (ví dụ DoubleClick cookie, Android’s Advertising ID [AAID or AdID], Apple’s Identifier for Advertisers [IDFA]).

Bạn có thể chọn thời gian Analytics lưu giữ dữ liệu trước khi tự động xóa dữ liệu.

Khoảng thời gian tối đa mà Analytics sẽ lưu giữ dữ liệu Google-signal là 26 tháng, bất kể cài đặt của bạn là gì. Theo mặc định, trong UA có thể lưu dữ liệu đến 26 tháng. Tuy nhiên, nếu Data Retention được đặt thành thời gian ngắn hơn 26 tháng thì dữ liệu đăng nhập vào Google sẽ tuân theo khung thời gian ngắn hơn. 

Đối với GA4 property, bạn có thể đặt khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu cấp user thành: 2 tháng hoặc 14 tháng. 

Data retention

Đối với GA4 360 property, bạn có thể đặt khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu event lên tới 50 tháng. 

GA4 360 là một giải pháp dành cho doanh nghiệp cung cấp các giới hạn và hạn mức thu thập dữ liệu tăng lên. Nó cung cấp các giới hạn cao hơn cho việc thu thập, lưu giữ và báo cáo dữ liệu. Và cũng có thể tạo roll-up property và subproperty.

 

Thời gian lưu giữ dữ liệu ảnh hưởng như thế nào?

Khi dữ liệu kết thúc thời gian lưu giữ, dữ liệu sẽ tự động bị xóa hàng tháng.

Nếu bạn giảm thời gian lưu giữ thì mọi dữ liệu bị ảnh hưởng sẽ bị xóa trong quy trình tháng tiếp theo. Ví dụ: nếu bạn thay đổi từ 26 tháng thành 14 tháng thì mọi dữ liệu cũ hơn 14 tháng sẽ bị xóa trong quy trình hàng tháng tiếp theo. 

Nếu bạn tăng thời gian lưu giữ hoặc thay đổi thành Do not automatically expire đối với UA property, thì điều đó sẽ không ảnh hưởng đến dữ liệu bạn đã thu thập. Ví dụ: dữ liệu được thu thập khi có hiệu lực trong tháng 14 tháng sẽ vẫn bị xóa sau 14 tháng ngay cả khi bạn thay đổi thành 26 tháng. 

Nếu bạn tăng thời gian lưu giữ cho Google Analytics 4 property, thì thay đổi đó sẽ được áp dụng cho dữ liệu mà bạn đã thu thập và chưa xóa. 

Bất cứ khi nào bạn thay đổi khoảng thời gian lưu giữ, sau 24 giờ Analytics mới bắt đầu triển khai thay đổi. Trong khoảng thời gian 24 giờ này, bạn có thể hoàn lại thay đổi và dữ liệu sẽ không bị ảnh hưởng. 

Nếu bạn sử dụng phạm vi ngày cho báo cáo non-aggregated (ví dụ: Exploration trong GA4) dài hơn khoảng thời gian lưu giữ, thì dữ liệu cho khoảng thời gian bổ sung đó sẽ không hiển thị trong báo cáo. Ví dụ: nếu bạn đặt thời gian lưu giữ là 14 tháng và bạn sử dụng phạm vi ngày là 14 tháng + 1 ngày thì dữ liệu cho 1 ngày bổ sung sẽ không có sẵn trong báo cáo.

Vượt quá giới hạn thu thập

Khi một property tiêu chuẩn trở thành Large hoặc 360 property thành XL, cài đặt lưu giữ dữ liệu ở cấp event sẽ tự động giảm xuống còn 2 tháng và dữ liệu ở cấp event cũ hơn 2 tháng sẽ không thể truy cập được và bị xóa vĩnh viễn. 

Nếu property dần đạt đến giới hạn số lượng event hàng tuần, Analytics sẽ gửi email cảnh báo tới tất cả quản trị viên. Khi đạt đến giới hạn, Analytics sẽ gửi một email khác để thông báo rằng cài đặt lưu giữ dữ liệu đã bị giảm. 

Bạn có thể giảm số lượng event phải trả phí được gửi đến GA4 để duy trì trong giới hạn hiện tại và duy trì thời gian lưu giữ ở cấp event lâu hơn. Nếu bạn nhận được cảnh báo từ GA tiêu chuẩn, bạn có thể nâng cấp lên 360 để có quyền truy cập vào các giới hạn cao hơn. 

Tùy chọn Reset user data on new activity

Hãy đảm bảo rằng “Reset user data on new activity” được bật. Khi đó user identifier sẽ được đặt lại mỗi khi user đó bắt đầu session mới. Vì vậy nếu user bắt đầu session mới ít nhất 14 tháng một lần trên trang web của bạn thì dữ liệu người dùng sẽ không hết hạn. 

Nếu bạn không muốn đặt lại khoảng thời gian lưu giữ cho user identifier khi người đó có hoạt động mới, hãy TẮT tùy chọn này. Dữ liệu được liên kết với user identifier sẽ tự động bị xóa sau thời gian lưu giữ. 

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm trong việc tối ưu hóa chiến lược Data retention trong GA4, hãy liên hệ với chúng tôi tại Kasatria để tư vấn và hỗ trợ.

Tags: