Google Analytics 4 cung cấp cho bạn thông tin về hành động người dùng trên website, nhưng đôi khi bạn sẽ bị choáng ngợp bởi nó có quá nhiều dòng dữ liệu. 

Default channel group (nhóm kênh mặc định) trong GA4 tuân theo một bộ quy tắc được xác định trước do Google tạo. Các nguyên tắc này bao gồm sự kết hợp của nhiều dimension khác nhau, bao gồm UTM parameters, Google Click Identifier (GCLID), Page Referrer, v.v.v được dùng để sắp xếp lưu lượng truy cập web thành các nhóm, cho phép bạn có cái nhìn đơn giản hơn về cách người dùng tiếp cận trang web. 

Default channel group là gì?

Nhóm kênh mặc định trong GA4 là một tính năng tích hợp sử dụng một bộ quy tắc được xác định trước để phân loại lưu lượng truy cập vào trang web thành các nhóm đơn giản được gọi là channel group. 

Channel group giúp bạn có cái nhìn toàn cảnh về hiệu suất trang web. Thay vì xem từng source, medium, hoặc campaign, default channel group sẽ cung cấp chế độ xem tổng quát về dữ liệu. 

Các giá trị này được tạo theo các quy tắc được nêu trong Default channel group do Google tạo và không thể thay đổi trong GA4.

Lợi ích của Default channel group 

Channel group giúp cung cấp cái nhìn đơn giản hơn về các nguồn lưu lượng truy cập vào trang web bằng cách nhóm chúng thành các định nghĩa dễ đọc hơn. Ví dụ: thay vì “google, yahoo hoặc bing” xuất hiện riêng lẻ thông qua tham số source, chúng sẽ được nhóm thành Organic Search hoặc Paid Search, tùy thuộc vào medium (phương tiện).

Chế độ xem đơn giản này cho phép bạn xem kênh nào thu hút nhiều lưu lượng truy cập nhất đến trang web và mang lại nhiều chuyển đổi nhất để bạn có thể tập trung nỗ lực và đầu tư vào các khu vực đó.

Xác định dữ liệu Default channel group trong GA4

Bạn có thể tìm thấy dữ liệu trong Báo cáo User acquisition và Báo cáo Traffic acquisition trong Báo cáo Acquisition trong GA4.

Để tìm hai báo cáo trên, bạn nhấp vào Report trong điều hướng chính. Bằng cách sử dụng bộ sưu tập Life Cycle đã được tạo sẵn, bạn có thể tìm thấy các báo cáo trong Acquisition. Vì thanh bên của GA4 có thể tùy chỉnh (không giống với ảnh chụp màn hình bên dưới), nên báo cáo này có thể được tìm thấy ở một vị trí khác.

nhóm kênh mặc định

Từ một trong hai báo cáo, hãy chọn dimension default content group có liên quan từ danh sách thả xuống.

nhóm kênh mặc định

Báo cáo User Acquisition 

Báo cáo User Acquisition nêu chi tiết nguồn lưu lượng truy cập đầu tiên dẫn người dùng đến trang web. Có thể truy cập bằng dimension First user default channel group.

Báo cáo Traffic Acquisition

Báo cáo Traffic acquisition hiển thị các nguồn lưu lượng truy cập gần đây nhất đã dẫn người dùng đến trang web. Có thể truy cập bằng dimension Session default channel group.

default channel group

Description và Rule của Default channel group 

Bạn có thể tìm thấy tài liệu về cách sắp xếp các nguồn lưu lượng truy cập vào các default channel group tại đây. Trong bài viết đó, bạn sẽ tìm thấy default channel descriptions default channel definitions.

Default channel descriptions giải thích cách phân loại từng default channel group. 

Default channel definition giải thích các quy tắc mà mỗi default channel group tuân theo.

Default channel group chưa được chỉ định

Bạn có thể gặp một giá trị Unassigned trong default channel group. Khi nguồn lưu lượng truy cập không khớp với bất kỳ quy tắc nào được xác định trước, nguồn đó sẽ được nhóm thành giá trị Unassigned.

default channel group

Cách khắc phục giá trị chưa được chỉ định trong báo cáo

Để xem nguồn lưu lượng truy cập nào vào trang web đang được phân loại là Unassigned, bạn có thể thêm “(First user or Session) source/medium” làm dimension phụ (tùy thuộc vào báo cáo bạn đang sử dụng).

default channel group

Sau khi thêm dimension, bạn sẽ có thể xem source/medium dẫn đến default channel group nào bị Unassigned.

Cách khắc phục các giá trị Unassigned để cung cấp thêm dữ liệu phân tích, từ đó có thêm nhiều thông tin hơn.

Cập nhật UTM Parameters

Để trách các giá trị bị Unassigned, hãy xem lại tài liệu của Google  và đảm bảo các UTM parameter cho trang web tuân theo các quy tắc được nêu. Nếu có thể, hãy điều chỉnh UTM parameter để khớp với một trong các quy tắc được xác định trước để tránh có giá trị Unassigned.

default channel group

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thiết lập URL với UTM parameter tại đây.

Kết luận

Nhóm kênh mặc định là cách đơn giản và nhanh chóng có được cái nhìn tổng quan về các nguồn lưu lượng truy cập mang lại nhiều người dùng và chuyển đổi nhất trên trang web.

Bộ quy tắc được xác định trước khi xác định default channel group, do đó bạn có thể điều chỉnh UTM parameter phù hợp với các quy tắc nhằm tránh các giá trị bị Unassigned hoặc bạn có thể triển khai custom channel group được cập nhật trong tương lai

Hãy theo dõi bài đăng của Kasatria về custom channel group trong tương lai để tìm hiểu cách tùy chỉnh trong trường hợp nhóm kênh mặc định không thể cung cấp chính xác những gì bạn cần!

Tags: