Google Analytics 360 là phiên bản cao cấp dành cho doanh nghiệp và là phiên bản trả phí, nên Google Analytics 360 sẽ được trang bị nhiều tính năng hơn Google Analytics tiêu chuẩn (miễn phí). Google Analytics tiêu chuẩn sẽ có giới hạn về thu thập dữ liệu, các báo cáo nâng cao, khả năng tính hợp các nền tảng khác và cấp độ hỗ trợ từ Google và đối tác của Google cao hơn Google Analytics 360. Dưới đây là các lợi thế của GA360 so với GA tiêu chuẩn.  

1. Báo cáo truy xuất dữ liệu đầy đủ và giới hạn số dòng

Các truy vấn đặc biệt của bạn phải tuân theo ngưỡng lấy mẫu chung: 

  • Google Analytics tiêu chuẩn: 500k session trên một trong một ngày (property)
  • Google Analytics 360: 100 triệu session ở cấp chế độ xem trong phạm vi ngày bạn đang sử dụng. Truy vấn có thể gồm có các event, biển tùy chỉnh, custom dimension và chỉ số. Tất cả các truy vấn khác có ngưỡng 1 triệu. Với GA tiêu chuẩn, dữ liệu lịch sử được giới hạn trong tối đa 14 tháng (trên cơ sở luân phiên), nhưng GA360 lên đến 50 tháng.

Giới hạn số dòng áp dụng cho các bảng cơ sở chứa các báo cáo mà bạn thấy trong Google Analytics. Các giới hạn này giới hạn số dòng tối đa có thể xuất hiện trong báo cáo. Giới hạn số dòng đối với hầu hết các báo cáo tiêu chuẩn là 50.000 dòng. 

Đối với thuộc tính Analytics 360, tất cả các báo cáo đều đủ điều kiện để kích hoạt bộ dữ liệu mở rộng tự động. Tập dữ liệu mở rộng tự động cũng có giới hạn số dòng là 2 triệu dòng, nhưng tập dữ liệu mở rộng sẽ chỉ bao gồm các dimension cần thiết cho báo cáo, thay vì tất cả các dimension được thu thập trong thuộc tính. 

2. Sao lưu và xuất BigQuery

Thuộc tính tiêu chuẩn có giới hạn BigQuery Export hàng ngày là 1 triệu event. Nếu số lượng event của bạn luôn vượt qua giới hạn xuất dữ liệu thì quá trình xuất dữ liệu hàng ngày sẽ bị tạm dừng và quá trình xuất dữ liệu của những ngày trước sẽ không được xử lý. 

Trong khi thuộc tính Google Analytics 360 có giới hạn BigQuery Export hàng ngày là 1 tỷ event. 

3. Hỗ trợ kỹ thuật

Dịch vụ hỗ trợ có sẵn cho tất cả các sản phẩm của Google Marketing Platform. Dịch vụ hỗ trợ chỉ dành cho đối tác và khách hàng mua quảng cáo Google Marketing Platform hoặc sản phẩm Analytics 360 trực tiếp từ Google. Google chưa cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các đối tác sử dụng Google Analytics tiêu chuẩn.

4. Training – Thiết lập marketing & IT

Các đối tác sẽ được training bởi chuyên gia để biết được phương pháp hiệu quả nhất theo hướng dẫn của Google sẽ như thế nào và cách xây dựng chiến lược marketing hiệu quả trên các kênh digital.

5. Sở hữu dữ liệu

Đối với GA360 và GA tiêu chuẩn, bạn đều được sở hữu toàn bộ dữ liệu của mình, tuy nhiên GA tiêu chuẩn sẽ có giới hạn. Bạn có thể đọc thêm chính sách bảo mật của Google tại đây.

Tags: