So với Universal Analytis thì giao diện Google Analytics 4 tương đối mới mẻ và dường như khó thao tác. Trong bài viết này, Kasatria sẽ cung cấp cho bạn thông tin về công cụ hỗ trợ cho phép can thiệp những báo cáo hiện tại hoặc khởi tạo những báo cáo mới tuỳ chỉnh theo mong muốn của doanh nghiệp hoặc KPI mà phía công ty đề ra.

Report library trong GA4, cho phép bạn quản lý và tùy chỉnh báo cáo cũng như điều hướng trong phần Report của tài sản Google Analytics. Editor và administrator có thể truy cập report library từ phía dưới bên trái của phần Report.

Report library trong GA4

 Report library trong GA4 bao gồm những phần sau: 

  • Collections: Cho phép bạn chọn các báo cáo xuất hiện ở bên trái. Ví dụ: trong ảnh chụp màn hình ở trên, Life cycle và User collection được xuất bản nên được xuất hiện ở bên trái. 
  • Reports: cho phép bạn quản lý, tạo và tùy chỉnh báo cáo  trong tài sản Google Analytics.  Bạn có thể tùy chỉnh báo cáo được tạo sẵn hoặc tạo overview reportdetail report

Nếu bạn có thắc mắc hay muốn biết thêm thông tin về Google Analytics 4, vui lòng liên hệ trực tiếp với Kasatria.

Tags: