Custom Insight là gì?

Google Analytics 4 (GA4) cung cấp Custom Insight để phát hiện những thay đổi đặc biệt quan trọng trong dữ liệu. Nếu các điều kiện được thiết lập trong Custom Insight được đáp ứng thì insight sẽ xuất hiện trong Insight Dashboard.

Một số yếu tố cần xem xét và bổ sung bao gồm:

 • Khả năng tùy chọn để thiết lập thông báo qua email để nhận thông tin cập nhật trực tiếp vào hộp thư đến của bạn
 • Khả năng thiết lập tối đa 50 Custom Insight cho mỗi property
 • Tính linh hoạt trong việc tạo và xóa Custom Insight khi nhu cầu kinh doanh của bạn thay đổi
 • Insight tự động dễ sử dụng có sẵn trong GA4

Chúng được kích hoạt khi Analytics Intelligence phát hiện những thay đổi bất thường trong dữ liệu của bạn và sẽ tự động thông báo cho bạn trong Insight Dashboard

Cách tạo Custom Insight trong GA4

Từ Reports snapshot trong phần Homepage, hãy cuộn xuống phần ‘Insight and Recommendation’ và chọn ‘View all insight’

Custom Insight

Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào ‘Create’

Custom Insight

Insight được đề xuất sẽ ở trên cùng, tiếp theo là Scratch Insight. Hãy chọn ‘Create New’’ và điền thông tin chi tiết cho phù hợp.            

Chọn Custom Insight Condition, bao gồm:

 • Lựa chọn frequency: Hourly (Web only), Daily (default), Weekly và Monthly
 • Segment: All Users (Default) hoặc thay đổi thành Create a New Segment (ví dụ: Sessions on a Mobile Device Only)
 • Chọn metric chuẩn có sẵn để theo dõi
 • Đặt condition: nếu bạn chọn Condition bên cạnh Anomaly, bạn sẽ được yêu cầu điền vào phần Value đóng vai trò là thước đo cho Insight (ví dụ: % tăng hơn 5%)
 • Chọn tên Insight cụ thể và mang tính mô tả
 • Manage notification cho phép bạn nhận thông báo qua email khi Custom Insight này được gắn cờ. Bạn cũng có thể thêm email của các thành viên khác trong nhóm nếu họ cũng cần thông báo.   

Custom Insight               

Nhấp vào ‘Create’ để lưu Custom Insight     

Ví dụ về Custom Insight

 • Biến động theo thời gian trong conversion

Ví dụ: Daily conversion hoặc transaction = 0 có thể giúp theo dõi các vấn đề về theo dõi e-commerce của bạn hoặc những insight quan trọng như đăng ký tài khoản. 

 • % thay đổi về doanh thu

Ví dụ: % thay đổi tổng doanh thu mua hàng hàng tuần lớn hơn 25% so với tuần trước; custom insight này có thể nêu bật những biến động bất ngờ về doanh thu trong GA4

 • Thay đổi về người dùng đang hoạt động của trang web

Ví dụ: Người dùng hoạt động hàng ngày ‌nhỏ hơn hoặc bằng 0 có thể giúp người dùng GA4 chủ động theo dõi việc mất dữ liệu

 • Sự bất thường về tương tác người dùng

Ví dụ: Sự bất thường trong tương tác của người dùng có thể chỉ ra các sự cố UX trên trang web do bản phát hành mã gần đây khiến người dùng thoát khỏi trang web.

Tags: