BigQuery là kho dữ liệu doanh nghiệp không có máy chủ và tiết kiệm chi phí, hoạt động trên các đám mây và có quy mô phù hợp với dữ liệu của bạn. Sử dụng ML/AI và BI tích hợp sẵn để có được thông tin chi tiết trên quy mô lớn. 

Dưới đây là các tính năng hữu ích của Google BigQuery trong Đám mây

  • Trải nghiệm thống nhất cho tất cả người dùng phân tích

BigQuery Studio cung cấp một giao diện thống nhất cho tất cả những người thực hành dữ liệu có nhiều kỹ năng coding khác nhau để đơn giản hóa quy trình phân tích từ việc nhập và chuẩn bị dữ liệu đến exploration và trực quan hóa dữ liệu cho đến tạo và sử dụng mô hình ML. Nó cũng cho phép bạn sử dụng SQL đơn giản để truy cập trực tiếp vào Vertex AI bên trong BigQuery cho các tác vụ xử lý văn bản, chẳng hạn như phân tích quan điểm, trích xuất thực thể, v.v. mà không cần phải xử lý các mô hình chuyên biệt.

  • Duet AI trong BigQuery

AI được tích hợp vào BigQuery, Duet AI trong BigQuery cung cấp hỗ trợ mã theo ngữ cảnh để viết SQL và Python. Nó tự động đề xuất các chức năng, code block và sửa lỗi. Với tính năng hỗ trợ trò chuyện, bạn có thể sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để nhận hướng dẫn theo real-time về cách thực hiện các tác vụ cụ thể, giảm nhu cầu tìm kiếm tài liệu. 

  • Tính linh hoạt, chi phí tối ưu và hiệu suất giá tốt nhất

BigQuery edition cho phép bạn chọn bộ tính năng phù hợp với yêu cầu khối lượng công việc với khả năng kết hợp và đối sánh để có mức giá-hiệu suất phù hợp. Tính năng tự động thay đổi quy mô công suất điện toán bổ sung các tài nguyên điện toán chi tiết theo real-time để phù hợp với nhu cầu khối lượng công việc của bạn và đảm bảo bạn chỉ trả phí cho công suất điện toán mà bạn sử dụng. Với định giá lưu trữ nén, bạn có thể giảm chi phí lưu trữ đồng thời tăng dung lượng dữ liệu của mình.

  • Tích hợp máy học

BigQuery ML cho phép các nhà khoa học dữ liệu và nhà phân tích dữ liệu xây dựng và vận hành các mô hình ML trên dữ liệu có cấu trúc, bán cấu trúc và hiện không có cấu trúc trong BigQuery bằng cách sử dụng SQL đơn giản—trong một khoảng thời gian ngắn. Xuất các mô hình BigQuery ML để dự đoán trực tuyến vào Vertex AI hoặc lớp phân phối của riêng bạn. 

  • Phân tích và chia sẻ dữ liệu trên các đám mây

BigQuery Omni là giải pháp phân tích đa đám mây, được quản lý toàn phần, cho phép phân tích dữ liệu an toàn và tiết kiệm chi phí trên các đám mây, đồng thời chia sẻ kết quả trong một khung duy nhất. Trong BigQuery Analytics Hub, trao đổi nội dung dữ liệu một cách an toàn trong nội bộ và giữa các tổ chức, đồng thời nâng cao khả năng phân tích bằng các tập dữ liệu thương mại, xuất bản và Google. Tạo và quản lý kho dữ liệu để đo lường tập trung vào quyền riêng tư, chia sẻ dữ liệu và hợp tác giữa các tổ chức mà không cần di chuyển hoặc sao chép dữ liệu.

Nếu bạn cần thêm thông tin về BigQuery, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Kasatria để được tư vấn và hỗ trợ.

Tags: