Google Analytics 4 360 (GA4 360) là một phần của Google Marketing Platform và là phiên bản cao cấp của GA4. Về bản chất nó hoạt động tương tự như GA4 nhưng sẽ có nhiều tính năng nâng cao hơn. Khi nâng cấp lên GA4 360, nhóm của bạn sẽ có thể truy cập vào các công cụ phân tích nâng cao, như Unsampled Reports, freasher data, và nhiều custom dimension và custom metrics hơn, ngoài các tính năng và báo cáo phân tính tiêu chuẩn trong GA4.

GA4 360 cũng có SLA bao gồm việc thu thập dữ liệu, làm mới và báo cáo dữ liệu, giới hạn xử lý cao hơn và bạn sẽ có sự hỗ trợ cao cấp từ các chuyên gia riêng. 

Sau đây là những lý do để xem xét nâng cấp lên GA4 360. 

1. Giới hạn xuất sang BigQuery cao hơn

Một tính năng được quan tâm nhiều nhất của GA4 là xuất dữ liệu cấp event hàng ngày sang BigQuery. BigQuery sẽ giới hạn 1 triệu event mỗi ngày dành cho người dùng GA4. Giới hạn này tăng lên đến hàng tỷ event đối với người dùng nâng cấp lên GA 360 mới. 

2. Giải quyết được giới hạn sampling cao hơn

Báo cáo tùy chỉnh GA4 360 (Exploration) có thể trả về tối đa 1 tỷ event cùng một lúc mà không cần sample. Đối với thuộc tính tiêu chuẩn chỉ có giới hạn 10 triệu event. Điều này cũng giúp bạn có thể tận dụng tối đa thời gian lưu giữ dữ liệu lâu hơn nhiều đối với GA4 360 (lên đến 50 tháng so với chỉ 14 tháng đối với GA4 tiêu chuẩn). 

Ngoài ra, sau khi đạt đến giới hạn sampling, người dùng GA4 360 có thể yêu cầu báo cáo chưa unsample, tối đa 50 tỷ event mỗi ngày cho mỗi property. Đây là một tính năng không có sẵn cho GA4 tiêu chuẩn. 

3. Tăng khả năng lưu giữ dữ liệu (Data retention)

Với phiên bản GA4 tiêu chuẩn, dữ liệu chỉ có thể được lưu giữ trong 14 tháng, điều này sẽ giới hạn số lần xem lại báo cáo chỉ còn hơn 1 năm. Bạn có đặt thời gian lưu giữ dữ liệu cho GA4 360 trong tối đa 50 tháng, hỗ trợ dữ liệu lịch sử trong hơn 4 năm cho báo cáo tùy chỉnh và báo cáo tạo sẵn. 

Data retention trong GA4 360
nâng cấp lên GA4 360
Data retention trong GA4 360

4. Nâng cấp giới hạn của các tính năng

Tính năngGA4 tiêu chuẩnGA4 360
Event Parameters25 trên mỗi event100 trên mỗi event
Custom dimensions50 event trên mỗi property125 event trên mỗi property
Custom metrics50 event trên mỗi property125 event trên mỗi property
Conversions3050
Audiences100400
Explorations200 cho mỗi user

500 chia sẻ cho mỗi property

200 cho mỗi user

1000 chia sẻ cho mỗi property

API quotas (hầu hết các yêu cầu tiêu thị ít hơn 10 token)25.000 token mỗi ngày250.000 token mỗi ngày
Nâng cấp lên GA4 360
Giới hạn trong GA4
nâng cấp lên GA4 360
Giới hạn trong GA4 360

Khi bạn nâng cấp GA4 lên GA4 360, property đó sẽ ngay lập tức được hưởng lợi từ các giới hạn tăng lên như được trình bày ở trên. Trong một số trường hợp, quá trình nâng cấp có thể mất tới 4 giờ để áp dụng. 

GA4 360 mang lại những lợi ích kinh doanh đáng kể, bao gồm các giới hạn cao hơn từ xuất dữ liệu sang BigQuery đến các yếu tố chi tiết của báo cáo như custom dimension, metric dimension, tốc độ và độ chính xác được cải thiện cho báo cáo số lượng lớn. 

Nếu bạn cần tư vấn thêm về việc chuyển sang GA4 và có thể nâng cấp lên GA4 360, hãy liên hệ với chúng tôi tại Kasatria để được hỗ trợ tư vấn.

Tags: