Google vừa cập nhật về định nghĩa “top ads” trong kết quả tìm kiếm. 

Bản cập nhật này là một thay đổi về định nghĩa và không ảnh hưởng đến cách tính chỉ số hiệu suất. Thông báo về cập nhật này hiện có trên trang Trung tâm trợ giúp của Google, có nội dung như sau: 

“ Ad placement has become more dynamic among search results, allowing Search ads to trigger at different positions relative to top organic results. As a result, we’re updating our definitions of top ads to reflect how search ads appear today. Top ads appear above organic results, but could also appear below organic results for certain queries.”

Tạm dịch: “Vị trí đặt quảng cáo đã trở nên năng động hơn trong số các kết quả tìm kiếm, cho phép Search ads kích hoạt ở các vị trí khác nhau so với các kết quả không phải trả tiền hàng đầu. Do đó, chúng tôi đang cập nhật định nghĩa về top ads để phản ánh cách search ads xuất hiện ngày nay. Top ads xuất hiện phía trên kết quả tìm kiếm tự nhiên nhưng cũng có thể xuất hiện bên dưới kết quả tìm kiếm tự nhiên cho một số truy vấn nhất định.”

Google cũng đang cập nhật định nghĩa của một số chỉ số và thuật ngữ nhất định để phản ánh tốt hơn những thay đổi này: 

  • Top ads

 Top ads nằm cạnh các kết quả tìm kiếm tự nhiên hàng đầu và thường nằm phía trên các kết quả tìm kiếm tự nhiên hàng đầu Mặc dù các quảng cáo hàng đầu có thể hiển thị bên dưới các kết quả tìm kiếm tự nhiên hàng đầu đối với một số truy vấn nhất định. Vị trí của các top ads rất linh hoạt và có thể thay đổi dựa trên tìm kiếm của người dùng.

  • Absolute top ads

Quảng cáo hiển thị ở vị trí đầu tiên trong số các top ads.

  • Chỉ số top và absolute top

Trang hỗ trợ của Google cung cấp thông tin chi tiết hơn về các chỉ số top và absolute top, đó là một tập hợp các chỉ số nổi bật giúp các nhà quảng cáo hiểu được vị trí của quảng cáo của họ trên trang.

Search top impression rate  “Impr. (Top)%” và Search absolute top impression rate “Impr (Abs. Top) %” cho bạn biết vị trí của quảng cáo trên các trang kết quả của Công cụ tìm kiếm (SERP).

Search top impression share (Search top IS) và Search absolute top impression share (Search ads. top IS) giúp bạn hiểu cơ hội để quảng cáo của bạn cải thiện khả năng kích hoạt hoặc ở vị trí đầu tiên trong số các top ads.

Không giống như vị trí trung bình, các chỉ số này không phản ánh thứ tự quảng cáo của bạn so với các quảng cáo khác mà phản ánh vị trí thực tế của quảng cáo của bạn trên SERPs.

Bản cập nhật này rất cần thiết đối với các nhà quảng cáo và nhà tiếp thị dựa vào Google Ads để tiếp cận đối tượng mục tiêu của họ. Hiểu vị trí của quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm có thể giúp nhà quảng cáo tối ưu hóa các chiến dịch của họ và cải thiện tỷ lệ click chuột (CTR). Bằng cách nắm rõ sự khác biệt giữa các chỉ số top và absolute top, nhà quảng cáo có thể đưa ra quyết định có căn cứ về các chiến lược bidding và mục tiêu cho vị trí quảng cáo của họ.